петък, 24 октомври 2014 г.

Опознайте характера си с този тест

Искате по-добре да опознаете себе си и основните си качества? Тогава отговорете на 12-те въпроса, които сме ви подготвили. Те са разделени по 3 в 4 групи. Отговаряйте срещу всеки въпрос с "да" или "не".
Група 1
Можете ли да говорите неистини?
Примирявате ли се със своите недостатъци?
Лесно ли променяте мнението си?
Група 2
Обичате ли да говорите за себе си?
Чувствате ли се свободно в непозната компания?
Имате ли доверие на хората?
Група 3
Обичате ли да ви хвалят?
Доволен ли сте от себе си?
Често ли говорите за недостатъците на другите?
Група 4
Довеждате ли започнатото дело до край?
Настойчив ли сте при постигането на целите си?
Инициативен ли сте в работата си?
Метод за оценяване на резултатите от теста
Анализирайте поотделно всяка група отговори: ако повечето от тях са положителни, поставете цифрата 1; ако преобладават отрицателните- поставете цифрата 0. Така ще получите отговор, който се състои от 4 цифри. Разберете какви черти са присъщи на характера ви. Възможно е някои от тях да ви изненадат и дори да не ви харесат. 
Ето и цифровите комбинации, които показват, че вие сте:
1111 - енергичен, общителен, но влюбен в себе си и непоследователен;
1000 - безпринципен, потаен, бездеен, невзискателен към себе си;
1001 - мързелив, затворен, слабохарактерен, но самолюбив;
1011 - необщителен, самолюбив, с твърди убеждения, деен;
0111 - принципен, делови, лесно сближаващ се с хората, но високомерен;
0110 - честен, настойчив, грижовен;
0100 - възпитан, простодушен, последователен, но и пасивен
0000 - муден, необщителен, неумеещ да си поставя ясни цели и да ги постига;
1010 - деен по натура, но скромността, затвореността и мекушавостта ви пречат да преуспеете в живота;
1110 - трудолюбив, но спокойно отстъпващ на другите първенството в конкурентната борба, освен това не можете да хитрувате;
1100 - простодушен, скромен, искрен в постигането на целите си, не по-малко искрено се придържате ту към едни, ту към други, понякога противоположни, убеждения;
0001 - честен, но твърде потаен, животът ви се усложнява от не най-удачното съчетание на самоувереност и инерция;
0011 - надменен и неискрен, при постигане на целта - волеви, неуморим;
0101 - комуникативен, открит и целеустремен: към това могат да се прибавят хазартност и делови умения;
1101 - слабохарактерен, простодушен, освен това ленив и себелюбив;
0010 - упорит, работяга, но твърде необщителен.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар