събота, 28 ноември 2009 г.

сряда, 25 ноември 2009 г.

АКТУАЛНО: ПРОФИЛАКТИЧНИ СХЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ ГРИПЕН ВИРУС А H1 N1

Грипната епидемия от вирусът h1n1 е вече факт.

В момента 80 % от пробите потвърждават това.

Няма място за паника. Просто трябва хладнокръвно да вземем всички профилактични и хигиенни мерки.

Какви медикаменти трябва да приемаме по време на епидемия профилактично ?

Този въпрос си задава всеки разумен човек.

Лошото е , че не получава еднозначен и точен отговор.

Как трябва да постъпим?

Естествено балансирано и без паника. Огромен е броят на хора, които приемат редица ненужни медикаменти само и само да са спокойни.

Предлагам на вашето внимание изпитани схеми, които работят и нямат странични ефекти.

За бебета до 1 година:

* ОСЦИЛОКОКЦИНУМ – 1 флакон на ден
* Витамин С – една ампула от 2 мл. дневно

Продължителност на курса – до 10 дни.


Деца от 1 до 7 години :

* ОСЦИЛОКОКЦИНУМ - 1 флакон на ден
* Витамин С - една до 2 таблети дневно

Продължителност на курса – до 10 дни.


Деца от 7 до 14 години :

* ОСЦИЛОКОКЦИНУМ – 2 флакона на ден
* Цитросепт - 3 пъти по 5 капки /разтворени в сок, защото е горчив/
* Ремантадин – 1 таблета на ден

Продължителност на курса – до 10 дни.


Рематандина е противовирусен медикамент, създаден преди 30 години и насочен точно срещу грипния вирус тип А.

Неговия профил на безопасност и ефективност превъзхождат рекламирания Тамифлу.

За възастни :

* ОСЦИЛОКОКЦИНУМ – 3 пъти по един флакон
* Цитросепт - 3 пъти по 10 капки
* Ремантадин – 2 пъти по 1 тблета.

Продължителност на курса - 10 дни.


БРЕМЕННИ и КЪРМАЧКИ са особено деликатни пациенти, които са най – уязвими по време на грипна епидемия, и в същото време имат много забрани за прием на медикаменти:

* ОСЦИЛОКОКЦИНУМ - 2 пъти по 1 флакон
* Цитросепт – 2 пъти по 10 капки

Курс на профилактика – 10 дни.


Не забравяйте, че след като отмине тази епидемия трябва вашият лекар да ви изготви, или продължи индивидуална профилактична програма, която да повиши имунитета ви .D-r Mario

вторник, 24 ноември 2009 г.

Херметизмът – основополагащо духовно учение

Росица Вакъвчиева

Едно от най-древните духовни учения е херметизмът. Негов създател е Хермес Трисмегист, живял в последното си прераждане на земята по времето на първите дни на най-старите династии на Египет, много преди времето на Мойсей. Някои автори го разглеждат като съвременник на Авраам, а други отиват по-далеч и твърдят, че Авраам е получил част от мистичното си познание от Хермес.

Хермес е наричан баща на Окултната мъдрост. Той е основател на астрологията и алхимията. Алхимията е не само превръщането на метали в злато и сребро, но и превръщането на ума от състояние в състояние, от вибрация във вибрация, което довежда до промяна на формата и условията в Света. Тази трансформация е наречена Ментална Трансмутация.

„Менталната Трансмутация означава изкуството на промяна и преобразуване на психичните състояния, форми и условия в други. Тъй като Светът е ментален по своята природа, Менталната Трансмутация представлява изкуството на промяна на условията на Света, наред с промяната на Материята, Силата и Ума. Менталната Трансмутация наистина е магия.“ Кибалион

Когато Хермес напуска този свят(според преданията е живял 300 години) , египтяните го обожествяват и го превръщат в един от своите богове - Тот. Години по-късно и народът на Древна Гърция го приема за един от боговете си, наричайки го Хермес – Богът на Мъдростта. Египтяните му дават титлата Трисмегист, кято означава Трижди Великият, Най-Великият, Великият Велик.

В древността се създал сборник от основните херметични учения, предавани от учител на ученик, известна като „КИБАЛИОН“. Значението на думата Кибалион се загубило през вековете. Той съдържа основните херметични принципи, максими, аксиоми и предписания.

В „Кибалион“ се крие ключа към всички врати, тайните за живота, магията за преобразуването на света. И въпреки, че това е било тайна, не е било необходимо да се пази, защото можела да се разбере от малцина. Т. е, тайната сама се пази, защото е достъпна само за този, които е готов и достоен за нея. Ако попадне в ръцете на човек, който е твърде далеч в духовното си развитие от Мъдростта, той просто няма да я разгадае, няма да я разбере и за него пак ще си остане тайна.

“ Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на разбирането.“ Кибалион

„Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват устните, които да ги напълнят с Мъдрост.“ Кибалион

Херметизмът е оснопологащо учение. То не е обвързано с вяра в някакъв Бог, но присъства във всички религии и духовни учения. Знанията, които ни дава той, тепърва се откриват от най-новите изследвания на науката.

В Херметизма има седем херметични принципа, в които се съдържа основните Истини за света, законите във Вселената, Мъдростта.

„Принципите на Истината са Седем; този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят.“ Кибалион

Тук ще ви представя седемта приципа с кратки пояснения според мойте виждания и тълкуванията на Тримата посветени.

* Принцип на менталността.

ЦЯЛОТО е УМ, Светът е Ментален.

Този принцип означава, че Цялото (Абсолюта, субстанционалната реалност, която създава всичко) е всъщност един Безкраен Ум, Съзнание. Светът, който ние познаваме е просто ментално творение в Ума на Цялото. С мисъл Божественото Съзнание твори света и ние по подобен начин творим нашия свят. Но както е вярно,че Светът е в ума на Цялото, същото толкова вярно е, че Цялото е във всичко. Произходът на Енергията, Силата и Материята е ментален и всички те са подвластни на Овладяването на Ума.

* Принцип на съответствието.

Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе.

Този принцип означава,че има съответствие между законите и проявленията от различните нива на Съществуването. Вселената е една гигантска холограма и във всяка част се съдържа информация за цялото. И ако искаме да познаем света и да разберем някаква загадка, можем да приложим този принцип – защото -“каквото горе – това и долу“ т. е , за да познаем света, трябва да познаем себе си.

* Принцип на вибрацията.

Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.

Всичко вибрира, всичко се движи, трепти, нищо не е в покой. Различията между различните прояви на Материята, Енергията, Ума и дори Духа са резултат главно от различната честота на Вибрацията. Вибрацията на Духа е с такава огромна сила и честота, че на практика той е в покой – точно както едно бързовъртящо се колело изглежда неподвижно. На другия край на скалата са грубите форми на материята, чиито вибрации са толкова бавни, че изглеждат неподвижни. Между тези два полюса са разположени милиони вибрации с различна честота.

* Принцип на противоположностите.

Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят.

Не съществува абсолютен стандарт – всичко е въпрос на степени. Високо-ниско, запад-изток, добро-лошо, студено-топло, светлина-тъмнина, любов-омраза и т. н са едно и също нещо. Разликата е само в степента. Нещата могат да се променят – т. е да се превръщат в своята противоположност.

* Принцип на ритъма.

Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.

Ритъмът винаги се уравновесява. Нещата, които човек печели се уравновесяват с нещата, които губи. Всичко в Природата следва принципа на махалото -редуват се ден и нощ, успех и неуспех, издигане и спадане… Но херметичните майстори са установили, че макар принципът на ритъма да е неизменен, все пак може да се неутрализира със Закона за неутрализацията. Неговото действие се състои в издигане над егото, над подсъзнателното ниво на на менталната активност, така че отрицателният мах на махалото да не се проявява в съзнанието(да се издигнеш над него и да го пуснеш да мине под теб) .

* Принцип на причината и следствието.

Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.

Всяко нещо се Случва в съответствие със Закона и нищо никога не се случва „просто така“, не съществува такова нещо като „Случайност“. Херметиците познават изкуството и методите за издигане над обикновеното ниво на Причина и Следствие до известна степен и с помощта на ментално издигане до по-високо ниво те се превръщат в Причинители, вместо в Следствия. Обикновените хора са носени, подчинени на обстоятелствата; волята и желанията на другите са по-силни от тях. Наследственост, внушение и други външни причини ги движат като пешки върху шахматната дъска на Живота. Майсторите обаче, издигайки се до горното ниво, владеят своите настроения, характери, качества и способности, както и заобикалящата ги среда. Те помагат да се ИГРАЕ ИГРАТА НА ЖИВОТА, вместо да бъдат играни и тласкани от чужда воля и от заобикалящата ги среда. ИЗПОЛЗВАТ Принципа, вместо да бъдат негови инструменти. Майсторите се подчиняват на Причиняването на по-висшите нива, но помагат да се УПРАВЛЯВА на собственото им ниво.

* Принцип на рода.

Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.

Съществува РОД, проявяващ се във всичко. Всяко нещо от Мъжки род притежава и Елемент от Женски род; всяко нещо от Женски род съдържа и Мъжки принцип. Принципът на рода се проявява не само на физическо , но и на ментално ниво – това е двойствеността на ума като мъжкият принцип съответства на обективния, волеви ум, а женският – на подсъзнателния, неволеви ум. Нормално е мъжкият и женският принцип в умана човека да се координират и да действат в хармония и съгласуваност помежду си.


В тези принципи е заключена Мъдростта. Херметичните майстори са използват тези приципи за да творят живота си – да превръщат ума в различно състояние, а оттам да променят и всичко останало.

„За да премахнете нежеланата честота на менталната вибрация, задействайте Принципа на противоположностите и се концентрирайте върху противоположния полюс на този, който искате да подтиснете. Убийте нежеланато чрез промяна в неговата противоположност.“ Кибалион

„За да промените своето настроение или ментално състояние, променете вибрацията си. Човек може да промени менталните си вибрации с усилие на Волята в посоката на целенасочено фиксиране на Вниманието върху някакво по-желано състояние. Волята насочва Вниманието, а Вниманието променя вибрацията.“ Кибалион

„Мъдрият се подчинява на закона и разбира неговото действие, той го използва, вместо да бъде негов сляп роб. Точно както добрият плувец се обръща насам и натам, променяйки посоката по свое желание, вместо да се носи като дънер по течението, така прави и мъдрият в сравнение с обикновения човек – и все пак той е едновременно и дънерът и плувецът. Този, който разбира това, е на Пътя на Майсторството.“ Кибалион

Звучат ли ви познато тези истини…тайната, до която едва сега се докосва науката се е знаела в най-дълбока древност! И защо ли след като толкова се е развила техниката, умът на човека е сякаш все същият…дори може би по-закостенял и свикнал да вижда само материалното…

Как ви звучи тази мисъл на Робърт Джастроу – директор на Института за космически изследвания към НАСА :

„За учения, който е живял с вярата си в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е изкачил планини от невежество, вече всеки миг ще покори най-високия връх и когато изкатерва и последната скала, бива приветстван от цяла група теолози, които си седят там от векове.“

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Секс - календар на жената
Всеки женски организъм има своите особености. Средно естественият цикъл на жените е от порядъка на 28 дни. Всеки месец организмът изработва репродуктивни хормони, чието ниво се повишава и понижава през различните периоди от цикъла. А това непосредствено влияе на емоционалното и физическото състояние и разбира се - на сексуалната активност.

От 1-ия до 7-ия ден
Критичните дни едва сега започват. В кръвта се наблюдава ниско съдържание на полови хормони. Това води до минимално отделяне на естествени секрети по време на половия акт. Затова предварителната любовна игра, която да предразположи жената към секс, е от особено голямо значение. През този период женската кожа е особено чувствителна - това дава възможност за голямо удоволствие от еротичния масаж.

От 8-ия до 14-ия ден
С всеки ден съдържанието на половите хормони в кръвта се увеличава. Съответно се увеличава и самоувереността на жената. Това е периодът, когато според специалистите тя най-добре контролира собствените си емоции и мисли. Желанието за секс е най-голямо, а самият той доставя най-голямо удоволствие.

От 15-ия до 21-ия ден
През тези дни жената продължава да е в добра кондиция: настроение, оптимизъм. Що се отнася до сексуалния живот, тези дни могат да се нарекат затишие пред буря. Желанието за секс постепенно намалява – поне през определени периоди от денонощието, но като цяло удоволствието от акта остава голямо.

От 22-ия до 28-ия ден
Женският организъм навлиза в предменструалната фаза. Съдържанието на полови хормони достига своя пик. Именно в този момент при много жени се променя тембърът на гласа - той става по-приглушен и звучи по-сексуално. А сексуалното желание достига максимална амплитуда – от пълно равнодушие до безумна страст.
Източник: zdrave.bg

събота, 7 ноември 2009 г.

Славата и позорът са еднакво страшни

2
Когато хората узнаха

красотата на красивото,

разбраха грозното.

Когато хората узнаха

добротата на доброто

разбраха злото.Ето защо

битието и небитието

взаимно се пораждат;

трудното и лесното

взаимно се създават,

дългото и късото

взаимно се сравняват;

високото и ниското

взаимно се склоняват;

гласните и съгласните

взаимно хармонират;

предишното и следващото

взаимно се редуват.Ето защо мъдрецът

чрез бездействието действува,

чрез безмълвието учи;

нещата се създават

той не подменя тяхното начало;

създава, но не обсебва,

действува, но не е самонадеян;

завършва с успех, но не се хвали.Именно защото не търси признание,

то не може да му се отнеме.

8
Висшата добродетел е като водата.Водата допринася полза на всички неща,

но не се бори с тях.

Тя се стреми към /ниските/ места,

които хората презират.

Ето защо прилича на Дао./Принципът на мъдреца е:/

Животът да следва земята.

Сърцето да следва дълбочината.

Благотворителността да следва жен .

Думите да следват искреността.

Управлението да следва спокойствието.

Делото да следва умението.

Постъпките да следват времето.

Именно защото /мъдрецът/ не се бори,

затова е непогрешим.Жен - хуманност. Основна категория в учението на Конфуций9.
Ако наливаш вода в пълна стомна,

ще излееш водата.

Ако заточваш острие остро заточено,

ще счупиш ножа.

Зала, изпълнена със злато и яспис,

кой може да опази?

Прекомерното богатство и знатност навличат беди.

Умей да осъзнаваш

кога делото е завършено

и се отстрани.

Това е висшият закон

на Дао.

13.
Славата и позорът са

еднакво страшни.

Величието е велико нещастие.

Защо славата и позорът са

еднакво страшни?

Славата се извоюва сред опасности,

а да я загубят се страхуват.

Защо величието е велико нещастие?

Нещастен съм, когато съм сам.

Ако престана твърде много да се ценя,

ще изчезне и нещастието.

Великият може да живее сред хора,

ако им служи до самозабрава.

Който забрави себе си заради хората,

може да живее с тях.

44.
Кое е по-необходимо -
славата или живота?
Кое е по-скъпо -
животът или богатството?
Кое е по-опасно -
да получиш или да загубиш?
Много ще спестиш,
от много ще се лишиш.
Много ще натрупаш,
много ще загубиш.
Имай мяра, няма да има неудачи.
Имай предел, няма да има риск.
И ще живееш дълго.


Из "Дао де дзин" - Лао Дзъ

Време за подстрижкаСпоред една легенда до грехопадението човекът бил без коса и главата му украсявал блестящ ореол. Щом нашите прародители съгрешили, космическите лъчи около главата им натежали и се превърнали в коси, запазвайки вълшебните свойства на космическия нимб.
Косите ни са ценни, не само защото с тях сме по-красиви, или защото ни предпазват от студ и пек. Косите са хилядолетна магическа култура. Девойките сплитали от своите коси гривни и ги подарявали на любимите си като защитен талисман. Той пазел възлюбения им не само от случайна смърт, но и от съблазни и изневяра. По-късно започнали да скътват къдриците и да ги поставят в медалиони, носели ги на врата си, върху гърдите, по-близо до сърцето.

Съвременните жени, пуснали свободно дългите си коси, не подозират колко са близо до магията. За нас разпуснатите коси са знак за сексуалност и разкрепостеност, а нали сексуалността е пряк път към силата. Така че, ако сте намислили да поднесете на съпруга си или на приятелите си скандал, приберете косите с фиби и шноли или скрийте косите си с кърпа, иначе няма да се отървете от счупени съдове.
Ако целта ви пък е противоположна - например, развод, и силно желание да си върнете моминската си фамилия, съветът е противоположен.
ПОДСТРИГВАНЕТО: 5 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Човекът, който ви подстригва, променя Вашето биополе. Избирайте жизнерадостен и енергичен майстор, тогава животът ви ще се промени към по-добро. Колкото по-възрастен е фризьорът или бръснарят, толкова по-силно е неговото влияние. Ако сте щастливи и не желаете да променяте сегашното си положение, по-добре седнете при по-млад фризьор(ка) или на вашата възраст. Ако на душата ви е неспокойно и унило, изберете стар известен фризьор - професионалист.

2. Желателно е да Ви подстригва майстор-фризьор от същия пол като Вашия. Ако се харесате на мъжа, който Ви подстригва, твърде е възможно да започнат проблеми в личния Ви живот. За това не е задължително да завъртите флирт с фризьора си, просто ще бъде нарушена хармонията на вече съществуващите отношения.

3. За да растат по-бързо косите Ви, подстригвайте се при пълна или растяща Луна, ако искате да заздравите корените на косите си, да се предпазите от косопад или да промените малко характера на косите си (например, не Ви харесва, че косите Ви са непослушни и се заплитат лесно), подстрижете се, когато Луната намалява.

4.Не се препоръчва да се подстригвате в така наречените сатанински лунни дни (9-я, 15-я, 23-я и 29-я ден според лунния календар), а така също в дните на слънчево и лунно затъмнение.

5.Не си режете косите сама, особено когато не се чувствате добре физически или душевно.

Можете да направите справка за лунните фази ТУК
ВЪВ ФРИЗЬОРСКИЯ САЛОН ПРОМЕНЯМЕ ... ЖИВОТА СИ

Важно е денят, в който отивате на фризьор, да хармонира с Вашия рожден ден. Иначе благоприятните тенденции на деня могат да се обърнат в противоположни.
ПОНЕДЕЛНИК
Благоприятен ден за подстригване и боядисване на косата. Освобождава от отрицателни емоции и тежестта на нерешените проблеми. Ако сте родени в понеделник, то освен този ден посещавайте фризьорския салон в четвъртък, петък и събота. Неблагоприятен, антагонистичен ден е неделя.

ВТОРНИК
Този ден е много подходящ да сложат в ред косите си тези, които се чувстват физически отпаднали, тези, които не им стига воля да решат проблемите си или ги тормози монототният ритъм на живота им. Родените във вторник са в съзвучие с енергията на четвъртък, събота и неделя. Неблагоприятни за тях са понеделник и петък (ден антагонист).

СРЯДА
Подстригването в този ден спомага за нови познанства, обещава интересни пътувания и нови знания. Родените в сряда могат да използват за подстригване и неделя, докато четвъртък за тях е абсолютно неподходящ ден за такива мероприятия (той е техният ден антагонист).

ЧЕТВЪРТЪК
На тези, които го предпочитат, ще донесе промяна във взаимоотношенията с околните, ще засили тяхната популярност, ще привлече към тях късмета и благополучието. С децата на четвъртъка хармонират добре понеделник, вторник, петък и неделя. Неблагоприятен ден антагонист е сряда.

ПЕТЪК
Ден на младостта и красотата. Ако изберете този ден, за да промените прическата си, ще се промени и външността ви. Ако сте доволни от своята външност, изберете друг ден за подстригване. За хората, родени в петък, другите добри дни за посещение на фризьорския салон са понеделник, четвъртък, събота и неделя, а вторник е по-добре да избягват (ден-антагонист).


СЪБОТА
Ден за укрепване на косата, за освобождаване от кармични дългове и родови грехове. Родените в събота могат да използват и петък, но да избягват неделята.

НЕДЕЛЯ
Този ден изобщо не е подходящ за подстригване, но пък е добър за абсолютните неудачници. Ако изберат този ден за промяна на прическата си, те имат шанс съдбата да смени гнева си с милост. За хората, родени в неделя, подходящи дни за манипулации с косите им са вторник и четвъртък. Денят антагонист за тях е понеделник.
Какво предсказва лунният календар?
Ако Луната е в Овен, прическата ви ще се получи хубава, но подстригването може да отслаби имунитета ви.

Ако Луната е в Телец, Дева, Козирог, тогава е най-благоприятното време за подстригване. Косите стават по-силни, растат по-бързо.

Ако Луната е в Близнаци и Везни, много добре се получават "въздушните" прически, косата расте по-бързо, но по-здрава няма да стане.

Ако Луната е в Рак и Риби, косите се изпълват с жизнена сила, но ще растат по-бавно.

Ако Луната е в Лъв, подстригването е благоприятно за онези, които са недоволни от своя начин на живот. Ако работите ви вървят добре, изчакайте с подстригването.

Луната в Скорпион е коварна и непредсказуема: прическата може да се получи, може и и да не се получи, но същото ще стане и с отношенията ви с противоположния пол.

Ако Луната е в Стрелец, добър момент да се подстрижат онези, които се стремят да направят кариера, те ще имат възможност да подобрят отношенията си с бизнес партньорите и шансове за промяна на социалния статус.

Ако Луната е във Водолей, моментът за подстригване е крайно неблагоприятен.
ЕДИН СЪВЕТ: Ако настроението или съдбата ви е завела във фризьорския салон в неблагоприятен ден антагонист, не се тревожете. Просто запомнете: в този ден може да се подстригвате, ако дълго време не ви върви в нищо. След подстригването животът за известно време ще замре, но след това ще направи нов скок към хубави промени.

сп. "Маргарита"

ТВОЕТО И НЕГОВОТО СЛЪНЦЕ

Тази малка хумористична астропрогноза е на известния петербургски астролог Алексей Вайнер. Провери доколко твоето "слънчице" се погажда със Слънцето в хороскопа на най-близките ти и любими хора.
В хороскопа Слънцето олицетворява личността на човека. Съответно, става дума за личните отношения между двама души, не за бизнес, секс и семейни отношения, а именно за личните отношения, които зависят от това доколко приятелски са техните Слънца.
За да се определи това, трябва да преброите дните от Вашия рожден ден до рождения ден на другия човек. При това трябва да се смята само напред, така както следват датите в календара.
Например, ако си родена на 14 май, а той - на 5 септември, вземи календарче и пресметни - юни - 30 дни, юли и август - 2 пъти по 31, прибави още 17 дни от твоя рожден ден до края на май, плюс 5 дни от началото на септември до неговата дата. Общо стават 114. Намери съответния вариант и прочети какво означава личността на този човек за теб. Ако пресметнеш дните от неговия рожден ден до твоя (в нашия пример те са 251), можеш да прочетеш какво означава твоята личност за него.
Ако нещо не ти хареса, не се огорчавай. Слънцето в хороскопа не отговаря за любовта и щастието ни, нито пък за личността ни, а само за общия психологически фон на нашите взаимоотношения.
0 – 25 дни, 350 – 365 дни
Второто ни "АЗ"
Човекът, чиято рождена дата отстои от твоята на по-малко от 25 дни, съвсем не е задължително да ти се струва, че си приличате. Разбира се, ти ще го преценяваш изключително по своите мерки. Без да забелязваш, може да оценяваш постъпките му като свои собствени: защо би постъпила така, какво биха могли да означават твоите думи в този случай и т.н. Често пъти ще си права, че го правиш. Като цяло вие се разбирате много добре. Но все пак понякога трябва все пак да си спомняш, че между вас има разлика. Иначе съвсем скоро ще започнеш да приемаш въображаемото за действително.


25 – 40 дни
Сродна душа
В този случай, за разлика от предишния, правото на другия човек да е отделна личност вече се признава. Но при това този човек ти възприемаш като много близък и го разбираш. Може би той също като теб колекционира картинките "LOVE IS..." или също като майка ти обича да казва: "най-напред работата, после почивката" Така или иначе, ти го смяташ за "свой човек" безусловно. Въпреки това една-две трудни ситуации могат да бъдат съвсем достатъчни, за да си развалите отношенията. Макар че после може и да съжалявате. Впрочем, възможни са различни варианти.

41 – 51 дни
Странна картинка
Възможно е този човек да не ти е непонятен. Той със сигурност има ръце, крака и глава и умее да разговаря. Дори думи, които по принцип са ясни, когато той ги говори, общият смисъл за теб остава загадка. А най-важното е, че не можеш да се скриеш от него. Не можеш да понасяш спокойно присъствието му, защото той непрекъснато ти е пред очите, или ти се пречка в ръцете или краката. И изобщо, не е възможно да го поставиш на място или да го отстраниш. Така и пускате искри през цялото време и се засягате взаимно.


51 –76 дни
Интересен човек
С този човек вие моментално намирате общ език. Ако той започне да разказва за любимата си книга, веднага става ясно, че това е единствената книга, която си прочела през последната година. Ако не можеш да понасяш всички тези заведения за бързо хранене, ще се окаже, че той все едно има гастрит , а и парите ви стигат само за бутилка минерална вода. Никой никого не насилва. Вашите разходки и разговори могат да продължават безкрайно дълго. Важното е да разберете правилно дали това е само приятелство или и по-нежни чувства.


76 – 108 дни
Чужд човек
Още при запознаването ви усещаш, че не е възможно този човек да не те изнервя. Какво изобщо ходи около тебе, откъде накъде си мисли, че има право и говори така, сякаш е открил Америка?! Сега ще му покажа аз... Тук е мястото да пипнеш с наплюнчен палец челото си: чува ли се едно: пшшшшшшш...? Какво всъщност можеш да му покажеш и по-важното е - защо? Погледни, че дори ти се усмихва вежливо. Изобщо, какво толкова? Ти просто се дразниш, че той, сам по себе си, не е част от обичайното обкръжение. И ако му позволиш да остане такъв и се опиташ да го опознаеш отблизо, можеш да се простиш със спокойния си живот, но пък - няма да скучаеш повече.


109 – 132 дни
Ние с теб сме от една порода (всеки от нас е страшно обаятелен)
Един от най-приятните варианти. Вие не само сте си интересни един на друг, вие се и допълвате прекрасно. Той е в състояние не само да оцени твоя разкошен тембър, но и да ти акомпанира на китара. Току виж вашето изпълнение стане хит и приятелите ви ще се молят за безплатни покани за концерта ви. Всъщност и без китара, винаги ще ти е интересно с него, а на него - с теб. Ако изпитвате и нежни чувства един към друг, рано или късно ще чуете Менделсоновия марш, колкото и да се пазите от това.


132 – 142 дни
Труден случай
Може да ти се струва, че този човек е неадекватен. Появява се изненадващо, изчезва неочаквано, говори ти, сякаш говори на себе си. При това непрекъснато ти прави забележки от рода: "Ти да не пиеш тази "Активия", само за да ми правиш напук, напомняйки ми за ...?"
Може би той смята, че ти мислиш само за това как ще му се отразят твоите лични работи? Напълно е възможно. Във всеки случай, действително може да му се струва, че вие говорите на един и същ език и затова няма смисъл да ти обяснява нещо допълнително. В действителност обаче това изобщо не е така. Затова, ако ти искаш едно приемливо общуване, трябва внимателно и подробно да изкопчиш от него всичко, което му се мержелее пред очите. А след това максимално подробно и вежливо да му обясниш всичко, което ти мислиш за него. И се приготви да постъпваш така перманентно.


143 – 167 дни
Какво от това, че е китаец
Може би той смята, че най-важното в живота му е всекидневното поетично изложение на всичко преживяно. Или пък си мисли, че ти е направил страшна услуга, като ти е поставил периферийно устройство към компютъра, което всеки път, когато се отваря вратата в стаята, издава пляскащ звук. Това не е нищо, разбира се, важното е човек да е добър. Можеш замислено да поправяш текстовете му, да се усмихваш всеки път, когато се отваря вратата. Е, голяма работа, че трудно вникваш в символизма на неговата поезия и изключваш колонките, веднага след като той излезе от стаята. На човека му е приятно. А на теб какво ти струва? Разбира се, ти малко го манипулираш. Но по свой начин си доста привързана към него.


167 – 197 дни
Ненормален човек
Клиничен, макар и не много разпространен случай. Ако ти винаги гледаш само мелодрами, той гледа само боксови мачове. Ти обожаваш шишчета на скара, той е фанатик на тема вегетерианство. Ти си мислиш, че трябва да се изчака, той смята, че точно сега е моментът. Между другото, да се опитваш в този случай да се разбереш с него е безполезно. Трябва просто да се стараеш да направиш така, че и твоите претенции, и неговите да са по-равно. Това е един вечен спор, в който не може да има победители. Ако едната страна почне силно да накланя везните, на другата не й остава нищо друго освен да си потърси друга компания.


198 – 221 дни
Истинско внимание
По всяка вероятност с този човек ти е много леко. Той никога няма да ти се присмее, заради цвета на косите ти след поредното експериментално боядисване и винаги ще те изслуша внимателно, преди да каже "не". Той ще помни рождения ден на котката ти, какъв шоколад обичаш и вълшебната думичка "моля те". Наистина, понякога можеш да се досещаш, че не всичко е толкова просто, и ще забелязваш, че общо взето сякаш всичко става на неговото. Но и твоето мнение е взето предвид също, нали? Или не? И изобщо какво искаш ти, а какво той? Май всичко вече се обърка...


221 – 233 дни
Фреди Крюгер* си почива
Прекрасен вариант за съдбовна влюбленост, оставяаща белези и рани на сърцето или тайна вендета с разпространение на идиотски слухове за него и заливане на стола му с кетчуп, което по принцип е едно и също. Може да ти се струва, че никой по-добре от него не може да оцени твоите практически постижения в областта на предаване на мисли на разстояние или живописните шедьоври върху ноктите ти. А той кой знае защо се шокира и не може да разбере защо се блещиш толкова втренчено срещу него и защо махаш усилено пред очите му с тези украсени оръдия на убийството. Колко тежко е понякога да се разрушат стените на неразбирането! Почти невъзможно е...
* Фреди Крюгер - киногерой, ужасен злодей, един от най-кошмарните персонажи в този жанр


233 – 256 дни
Обикновено чудо
Стига да поискаш да е Нова година, този човек вече украсява елха посред лято и мъкне подаръци. Стига да си помечтаеш на глас за нещо възвишено, и той вече ти пее балади и говори в стихове. И колкото повече се старае, толкова повече ти се чудиш какво да измислиш, а колкото повече ти измисляш, той толкова повече се напъва. Колкото повече, толкова повече...


257 – 289 дни
Чужд човек - 2
Обикновената покана да седнеш или не дай си бог, въпрос "чай, кафе?" в устата на този човек ти възприемаш като чудовищен натиск. По принцип това е почти така. На него все му се струва, че без него ти или няма да знаеш какво да правиш, или просто няма да знаеш как да се държиш. Толкова иска да ти помогне. Неговата грижа ти възприемаш по доста своеобразен начин: мълчиш като заловен партизанин и стискаш зъби така, че дори цяла тълпа зъболекари да не може да ти отвори устата. Тоест, оттегляш се в глуха защита. И оттам, запазвайки по необходимост приличен вид, се усмихваш вежливо. Но ако ти се опиташ да излезеш от бункера си и да пообщуваш с човека малко по-подробно, може да се окаже, че именно той ти е липсвал за пълното щастие в живота.


290 – 314 дни
Приятел
Забележителен човек. Ти винаги можеш да обсъдиш с него поне изложбата или вчерашната препирня с приятелката ти. Той не само ще се съгласи с теб по същество, но и ще изкаже една-две забавни забележки относно композицията на картините или за психологическата основа на вашия спор. Получава се някакси, че почти всичко, което те интересува, попада в кръга на неговите интереси и дори нещо повече. Ти си готова да прекарваш с него цялото си свободно време. А и на него това не му тежи. Ако ви осенят и нежни чувства, то за обществото вие сте загубени.


314 – 324 дни
На всяка крушка - опашка
За личните качества на този активист ти изобщо не се досещаш, съдиш единствено по някои косвени признаци. Появява се винаги "когато трябва". Търси от теб нещо толкова необичайно - да му обясниш теорема по физика, която ти изобщо не си спомняш и дори не помниш дали си я учила. Или заявява, че ти си заела мястото, на което той е седял през миналата година. "Направо душичка..." Много интересно, какъв е смисълът да съществуват подобни организми?


325 – 349 дни
Човекът - тайна
Той ти е близък като плюшеното мече от твоето ранно детство и далечен като студените звезди. Никой не те разбира толкова добре като този човек. Никой не ти се струва толкова загадъчен като него. Ти не търсиш отговора. Ти просто го приемаш с цялата си душа такъв, какъвто е. Това е повече от разбиране. Това е вяра. Дава се не на всички. И разбира се, не зависи от това колко дни сте прекарали заедно. Но ако я няма, тогава в този вариант отношения едва ли би имало.

Народни мъдрости от Библията - подбрани от Иван ХристовЧетейки Библията установих, че има много стихове, които съвпадат по съдържание с т.н. народни поговорки. Това означава, че народа често е ползвал Свещеното писание като източник за своите народни мъдрости. Установил съм за себе си, че когато се придържам към Библейските истини и съвети почерпени от тази велика книга, никога не съм допускал грешки. Винаги когато съм се отклонявал по някаква причина, съм допускал неимоверно много гршки, често с неприятни последици за мен самия.
В продължение на две години в периода от 1995 до 1997 год. внимателно и търпеливо извадих всички тези интересни (по моя преценка) стихове и съвети, част от които помествам тук, за да ги направя достояние на моите читатели.
Ето и някои от тези извадки:
" Око за око, зъб за зъб." Второзаконие 19:21
" Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." Втзк.24:4
" Човек се ражда за печал, както искрите, за да хвърчат високо." Йов 5:7
" Не мисли себе си за мъдър." Притчи 3:7
" Не се карай с някого без причина." Пр. 3:30
" Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят." Пр.6:27
" Не изобличавай присмивателя си да не те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне." Пр.9:8
Аналога на тази притча е " Не хвърляй камък в рядко л...о, за да не те опръска." или " Ако едно л...о не ти мирише - не го бутай." (от народния фолклор:-)
" Страх от Бога (вярата в Бога) е начало на мъдростта." Пр.9:10
" Мъдър син радва баща си." Пр.10:1
" В многото говорене грехът е невъзможен." Пр.10:19
" Дойде ли гордостта, дохожда и срамът." Пр.11:2
" Който пази устата си, упазва душата си." Пр.13:3

" Поуката на мъдрия е извор на живот." Пр.13:14
" Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър." Пр.13:20
Аналог: " Кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си" или " С какъвто се събереш - такъв ставаш."
" Дето няма волове, яслите са чисти." Пр.14:4
" Сиромахът е мразен даже от ближния си." Пр.14:20
" Весело сърце прави засмяно лице." пр.15:13
" По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда." Пр.16:8
" Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда." Пр.17:17
Аналог: " Приятел в нужда се познава."
" Даже и безумният, когато мълчи се счита за мъдър." Пр.17:28
" Богатството притуря много приятели." Пр.19:4
" Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа." Пр.19:14
" Виното е присмивател и спиртното питие - крамолник." Пр.20:1
/Във виното е истината:-) /
" По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена." Пр.21:9
" За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство." Пр.22:1
" Благоразумният предвижда злото и го избягва." Пр.22:3
" Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него дори когато остарее." Пр.22:6
" Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие." Пр.22:8
" Не завръзвай приятелство с ядовит човек. " Пр.22:24
" Не бъди от тия, които дават ръка. От тия, които стават поръчители на дългове." Пр.22:26
" Не яж хляба на онзи, който има лошо око." Пр.23:6
" Да не ти се свиди да наказваш детето." Пр.23:13
" Не бъди между винопийци, между невъздържани месоядци." пр.23:20
" Купувай истината и не я продавай." Пр.23:23

" Не се радвай, когато падне неприятеля ти." Пр.24:17
" Мек език кости троши." Пр.25:15

" Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога." Пр.25:19
" Бич за коня, юзда за осела и тояга за гърба на безумния." Пр.26:3
" Не отговаряй на безумния според безумието му." Пр.26:4
Аналог: " С глупавия не спори." или по-новата версия: " Убий глупака с мълчание."
" Както куче се връща на бълвоча си, така безумният повтаря своята глупост." Пр.26:11
" Който се дразни с чужда разпра е като оня, който хваща куче за ушите." Пр.26:17
Аналог: " Когато две кучета се хапят, не си пъхай главата между тях."
" Който ров копае другиму, сам пада в него." Пр.26;27
Аналог: " Който гроб копае другиму, сам пада в него."
" Наситена душа се отвръща и от медена пита." Пр.27:7
" По-добре близък съсед, отколкото далечен брат." Пр.27:10
Аналог: " Сутрин като станеш, преди да видиш слънцето - виждаш съседа си."
" Нечестивите бягат без да ги гони някой." Пр.28:1
Аналог: " Гузен - негонен бяга."


" По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш." Пр.28:23
/Критикувай смело и си стягай багажа за село/
" Не одумвай слуга пред господаря му." Пр.30;10
" Суета на суетите, всичко е суета." Еклисиаст 1;2
" Няма нищо ново под слънцето." Екл.1:9
" Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат." Екл.5:11
" Гол си се родил, гол ще си отидеш." Екл.5:15

" Всичкият труд на човека е за устата му." Екл.6:7
" По-добре да слушаш изобличения от мъдрия, нежели песен от безумния." Екл.7:5
" За предпочитане е приключване на работата, отколкото нейното започване." Екл.7:8

" Не ставай прекалено праведен." Екл.7:16
Аналог: " Прекален светец и Богу не е драг."
" Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши." Екл.7:20

" Мъдростта на човека - осветлява лицето му." Екл.8:1
Аналог: " Простотията на човека си личи по лицето му."
" Живо куче струва повече от мъртъв лъв." Екл.9:4
" Човек не знае времето си, както рибките мрежата в която ще се уловят." Екл.9:12

" Мъдростта струва повече от силата и въпреки това мъдростта на сиромаха се презира." Екл.9:16
" Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните." Екл.9:17
Аналог: " Ако искаш да те чуят, говори тихо."
" Безумният се поставя на висок чин." Екл.10:6
" Ако змия ухапе преди да бъде омаяна, тогава няма полза от омайвача." Екл.10:11
" Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне." Екл.11:4
" Който сее вятър - жъне бури." Осия 8:7
" Както; си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти." Авдия 1:15
Аналог: " Кой каквото прави-за себе си го прави."
" Пази вратата на устата си от лежащата в обятията ти." Михей 7:5
/Врагът в леглото:-)/
" Окото е светило на тялото." Матей 6:22
Аналог: " Очите са огледало на душата." или " От чисто сърце гледат чисти очи."
" Никой не може да слугува на двама господари." Мат.6:24
" С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери." Мат.7:2
" Не гледай съчицата в окото на брата си." Мат.7:3

" Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си." Мат.7:5
" Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете." Мат.7:6
/Хубавите ябълки ги изяждат свинете./
Аналог: " Разбира ли свиня от кладенчова вода?"
" Прави това, което искаш на теб да правят." Мат.7:12
" Здравите нямат нужда от лекар, а болните." Мат.9:12
" Ученикът не е по-горен от учителя." Мат.10:24
" Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае." Мат.10:26
Аналог: Няма "скрито-покрито"
" Това, което влиза в устата не осквернява човека, а това, което излиза от устата." Мат.15:11
" Слепец слепеца ако води - и двамата ще падната в ямата." Мат.15:14
" Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите." Мат.24:28
/Стадо без мърша не може:-) /
" Който вади нож, от нож умира." Мат.25:25
" Мнозина първи, ще бъдат последни, а последните - първи." Марко10:31
/Последните ще бъдат първи:-) /
" Не само с хляб ще живее човек." Лука 4:4
" Никой пророк не е приет в родината си." Лк.4;24
" Който не е против вас - откъм вас е." Лк.9:50

" Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори." Лк.11:9
Аналог: " Докато бебето не проплаче, майка му няма да му даде да бозае."
" Дето е съкровището ви, там ще бъде и съцето ви." Лк. 12:34
" От всекиго комуто много е дадено, много и ще се изисква." Лк.12:48

" Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен." Лк.16:10
" Един сее - друг жъне." Йоан 4:37
" Пророк няма почет в родината си." Йн4:44
" Истината ще ви направи свободни." Йн8:32
" Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи." Яков1:19

" Не се одумвайте един друг." Як.4:11
" Ако някой знае да прави добро и го не прави - грях нему."Як.4:17
" От каквото е победен някой, на това роб става." 2Петрово2:19

" Ти който учиш другите, учиш ли себе си?" Римляни2:21
" Няма праведен ни един." Рмл.3:10
" Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци." Рмл.12:18
" Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро." Рмл.12:21
" Лошите другари покваряват добрите нрави." 1Коринтяни15:33

" Нека всеки счита другия по-горен от себе си." Филипяни2:3
" Който не работи - да не яде." 2Солунци3:10
Аналог: " Който не работи - не трябва да яде."
" Сребролюбието е корен на всякакви злини." 1 Тимотей6:10
" Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания." Тит3:9
" Човек се съветва един - два пъти." Тит3:9 

петък, 6 ноември 2009 г.

Силата на любовта

АБСОЛЮТНАТА И СВЯТА СИЛА НА ЛЮБОВТА

Трябва да помним, че концепцията за любов е била първа и централна в съзнанието на Бог. Идеалът Му за човечеството не е бил планирането на един свят от закони и правила, а свят на любов. Ето защо любовта е била установена от Бог като абсолютната власт, по-висша от всяка друга власт.

Любовта е върховната сила във вселената. Бог прави тази власт толкова абсолютна, че дори Неговият принцип, който регулира механизма на вселената, не изключва възможността да се изразява любов под форма, която нарушава волята Му.
Литература и историята едновременно отдават дължимото на това всесилно господство на любовта над човешкото сърце. Безсмъртният Шекспир разказва как силата на любовта довежда Ромео и Жилиета до самоубийство, как чичото на Хамлет е тласкан и заслепен от страстта да убие брат си и да се ожени за снаха си, и как крал Лир буквално полудява, защото прави грешка относно това, колко много го обичат дъщерите му.
По наше време видяхме как Едуард VII – крал на Англия абдикира от любов.

Религиозните психолози изтъкват, че в този грешен свят дори само еротичният импулс е достатъчно силен, за да пренебрегне всички морални конвенционални норми, които обществото и съвестта приписват на Божията воля.
Мощта на любовта е единствената възможна сила, която може да накара човека да се отклони от пътя на съвършенство. Когато Ева се отдава на изкушението на непокорния архангел и предварително се свързва с Адам, двамата са все още под непрякото господство на любовта на Бог.
Те изоставят Бог и Неговия идеал, за да следват личните се цели. Те не остават в позицията на хора, които се доверяват, чакат и се жертват, както се е изисквало, за да достигнат истинска, съвършена любов.
Бог не е можел да упражнява пряко господство над тях преди да достигнат съвършенство. Когато веднъж Адам и Ева достигнали зрялост, никой и нищо не биха могли да променят тяхната безусловна любов към Създателя им.
Само на това ниво Бог би могъл свободно да излее върху тях безкрайната Си любов. Дотогава любовта на първите ни родители към Бог е била непълна и е могла да бъде погрешно насочена.
По тази причина мъжът и жената трябва да имат пълен любовен съюз, само когато индивидуалната им любов към Бог стане безусловна.

Без да сме успели да усъвършенстваме любовта си към Бог, истинската привързаност към друго човешко същество е трудна, както ясно демонстрират брачните проблеми на времето, в което живеем.

Публикувано от ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Хигиената на Средновековна Европа

Много хора си представят стара Европа с благородните рицари, готови на подвизи в името на прекрасните, светещи от чистота дами, с красиви дворци и галантни мускетари, с пищните кралски приеми и благоуханни градини. И с тъга си мислят - защо не съм се родил в тези благородни времена.

Всъщност истината е съвсем друга и много по-малко благоуханна. Това се отнася не само за


мрачното Средновековие, а и за успешните епохи на Възраждането и Ренесанса. С прискърбие трябва да Ви съобщим, че за повечето отрицателни страни на едновремешна Европа е отговорна християнската църква. И на първо място - католическата.
Античният свят въведе хигиенните процедури като едно от най-големите удоволствия. Само в Рим е имало над хиляда бани. А може би първото нещо, което сътворяват християнските водачи, е било да ги закрият. Към къпането тогавашните люде са се отнасяли подозрително. Разсъбличането е грях, а и може да се настине. Горещата вана е била немислима. Дъвата са се ползвали главно от Светата инквизиция. Кралицата на Испания Изабела Кастилска си признавала, че през живота си се е къпала два пъти - при раждането си и в деня на сватбата си. Папа Климент V умира от дизентерия, а папа Климент VII свършва земния си път вследствие краста. Приближени до двора на Людвиг XIV споделяли, че величеството смърди като див звяр.
И ако през XV-XVIв. богатите граждани са се мили дори и веднъж на половин година, през XVII-XVIIIв. те въобще се отказали от това занимание. Вани се вземали само с лечебна цел.
В тези смутни времена грижата за тялото се е смятала за грях. Християнските проповедници призовавали хората никога да не се мият, защото само така можели да достигнат до духовно пречистване. Къпането е било непопулярно и защото по този начин се измивала и светената вода, до която си се докоснал при кръщенето. Мръсотията се приемала като особен знак на святост, а въшките били наричани божии перли. В това отношение монахините и монасите са давали добър пример как се слуши на Господ.
Парфюмът, важно европейско изобретение, се е появил на бял свят именно като реакция на липсата на хигиенни навици. Първоначалната задача на знаменитата френска парфюмерия била да маскира страшната смрад, която се разнасяла от немитите с години тела.
С тоалетните положението било още по-тежко. Ролята на канализацията изпълнявали канавките на улиците, където течали зловонни ручеи. Забравили за античните блага на цивилизацията, хората се справяли с естествените си нужди където им падне - на парадната стълба на двореца или замъка например. Френският кралски двор периодично се местел от замък в замък, защото в стария просто не можело да се диша. След като Людвиг IX бил залят със съдържанието на нощно гърне, изсипано през прозорец, на жителите на Париж било разрешено да продължат с тази практика само, ако предварително извикат три пъти: "Пази се!" Около XVII в. за защита на пешеходците от фекалии били измислени широкополите шапки.


В Лувъра, дворецът на френските крале, нямало нито една тоалетна. Тази роля изпълнявали стълбите, дворът, балконите. Придворните дами във Версайския дворец по средата на разговора ставали и се справяли с естествените си нужди в ъгъла на стаята. За това те имали разрешение от самия крал. Естествено, много по-лесно е било да се направят тоалетни в двора или в краен случай да се притича до близкия парк. Но това никому не минавало през ума. Една от причините била и непрекъснатото разстройство, което мъчело хората и което било предизвикано от качеството на средновековното меню.
Старите градове на Европа нямали канализация, но имали крепостни стени и отбранителни ровове, запълнени с вода. Именно те изпълнявали и ролята на канализация, поемайки всичката мръсотия на града. Във Франция купищата фекалии зад градските стени се разраснали до такава височина, че се наложило да се надстрояват.
Ето как според европейските археолози изглеждал истинският френски рицар на границата между XIV и XV в.: средният ръст на този средновековен разбивач на женски сърца рядко надвишавал 1,60 м. Небръснатото и немито лице на този "красавец" било обезобразено от една шарка (в онези времена от нея боледували практически всички). Под рицарсикя шлем в сплъстената мръсна коса, както и във всички гънки на аристократа се криели огромно количество бълхи и въшки. Някои историци били озадачени защо понякога лагерите на хистиянските воини били откривани много лесно от врага. Причината, естествено, е в миризмата, която се носела от тях.
Смята се, че мебелите от дървесни видове с червен цвят са били много популярни, защото на тях дървениците по-малко се виждали. Да ги храниш, както и въшките, със собственото си тяло, било смятано за християнски подвиг.
Средновековните въшки дори участвали активно в политиката. В един шведски град те били главният критерий при избор на кмет. Претенденти можели да бъдат само мъже с дължи бради. Изборите портичали по следния начин: кандидатите за кмет сядали около маса и поставяли на нея брадите си. След това специално назначен човек изтръсквал от тях въшките. Кмет ставал този, от чиято брада са изпълзели най-много насекоми.
Това са само част от хигиенните навици на стара Европа. Така че, изводът е един - радвайте се, че живеете в XXIв., и не се подвеждайте по романтичните филми и романи, изпъстрени с изящни и сияйни персони.

вторник, 3 ноември 2009 г.

Храм


Във Вселената съществува само един Храм
и това е Тялото на Човека. Няма нищо
по-свещено от тази Висша форма.
Когато поставяме ръката си върху човешкото тяло,
ние се докосваме до Небето!

Каралейл