понеделник, 25 май 2015 г.

Дейности, които ще помогнат на учениците да опознаят себе си и да повишат своята самооценка

Виртуален център за приобщаващо образование:
Всички знаем колко важно е за всеки от нас да се чувства добре със себе си. Усещането за вътрешен баланс ни прави по-уверени и по-щастливи. Добрата самооценката се смята за основен индикатор за психично здраве и оказва непосредствено и решаващо влияние върху самочувствието и самоуважението, които са предпоставки за човешките постижения.
Необходимо е още от най-ранна детска възраст да обърнем внимание на това как детето мисли по отношение на себе си и как се чувства, за да израсне то пълноценна личност.
Децата, които имат трудности в ученето, определено не се чувстват комфортно в учебната ситуация. Ето защо основна наша задача е да ги подкрепим в това нелеко начинание да разберат своята значимост, да повярват във възможностите си, да открият силните си страни.
Няма как децата да са уверени в себе си, без да знаят кои са, без да опознаят качествата си.
За да създадат цялостния образ за себе си, децата имат нужда от това да могат да идентифицират обективно своите силни и слаби страни. Също така да могат да комуникират това ясно и кратко с хората около тях. „Знам в какво съм добър.“
Даването на конкретна и конструктивна обратна връзка също е един от начините за засилване на увереността в собствените възможности.  За да дадем на нашите деца и ученици усещане за истински успех, трябва да наблюдаваме, да уважаваме и да отчитаме тяхната работа, като се стремим да им помагаме в поставянето на цели, първоначално лесно постижими, а след това все по-предизвикателни.
Предлагаме Ви няколко варианта на дейности за повишаване на самооценката на Вашите ученици.
Въведете темата. Обсъдете заедно какво е самооценката? Дискутирайте. Уверете се, че учениците са наясно с понятията и тяхното значение.  Най-важото условие е децата да приемат всичко с уважение и с доверие, за да няма неприятно усещане, от това, че са споделили със съученицте си.
Изберете от следните дейности:
1. Самостоятелни дейности
 • Опиши себе си с 5 думи;
 • Напиши 5 неща, които харесваш в себе си и 3 неща, които не харесваш;
 • Всеки описва себе си с 3 думи; После учителят събира листчетата, разбърква ги и ги раздава на учениците. Те трябва да познаят кой какво е написал.
2. Дейности в група
 • Разделете децата в малки групи и в рамките на часа нека опишат силните страни на групата:  умения за решаване на проблеми, социални умения, физически, емоционални. Какво ги прави уникални.
Въпроси за дискусия:
Какво представлява самооценката?
Опишете някаква случка, в която самочувствието може да бъде изградено или пък разрушено?
Това, че имаш висока самооценка, значи ли че си перфектен?
Случвало ли се е някога най-добрият ти приятел да ти каже нещо по повод на твоите слаби страни и ти да се почувстваш наранен, обиден?
Обсъдете и това как семейството и връстниците влияят на самочувствието.


ДЕЙНОСТИ:

1. Опиши се! Колаж
Да опознаем себе си по-добре!
Kак изглеждаш?
Kакво обичаш?
Kакво е важно за теб?
Подходящо за: 1-12 клас
Цел: Учениците да опознаят по-добре своя вътрешен свят;  своите емоции и чувства; мнението с си по въпроси, които ги засягат; ценностите си;   взаимоотношенията помежду си
Необходими материали:
 • Бял лист,
 • Списания, които можете да режете и късате
 • Ножици, линийки
 • Лепило (сухо, за хартия); тиксо
 • Маркери и флумастери
Време за изпълнение: 1 час
Насоки за изпълнение на дейностите:
Въведете децата в темата. Говорете си за това колко е важно да познаваш себе си. A това би било невъзможно, ако преди това не изследваш себе си. За всеки ще е полезно да знае как по най-добрия начин да представи себе си пред други хора.
Тази дейност дава възможност:
 • Всички учениците да се опозная по-добре по между си, да си помагат и да се подкрепят взаимно.
 • Да използват идеи, когато се запознават с някого.
 • Да са по-уверени в себе си и да се представят по-добре на интервю за работа например.
Когато всички ученици се познават добре, това ще направи и работа в клас по-лесна и по-приятна.
Обяснете им стъпките как да изработят колажа:
 • Изберете такива снимки, картинки, които представят вашата идея, нещо което можете да асоциирате със себе си, неща, които харесвате
 • Подберете достатъчно картинки, че да запълните страницата; позволено е картинките да се застъпват леко; опитайте се да  не оставяте празно място по листа
 • Можете да късате или да изрязвате картинките
 • Разменяйте си списанията, така всеки ще има възможност да си избере повече и по-хубави картинки
 • Споделяйте материалите
 • Изчаквайте се
 • Фокусирайте се върху работата си. След като приключите ще имате достатъчно време да опишете колажа си.
 • Имате 20-30 мин.
След като направят своя колаж и отговорят на въпроса,  който е на края на листа-шаблон , учениците разказват какво са изобразили на колажа си или пред целия клас, или разделени в малки групи по 4-5.
Всички колажи е добре да окачите на стената за известно време, 2-3 дни, седмица.  После ги съберете и запазете за следващо обсъждане примерно в началото на 2-рия срок или в края на годината. Така учениците ще си дадат сметка как са развили своите силни страни или какво са научили за себе си в хода на учебната година.
Как да модифицирате дейността:
 • Помогнете на учениците .
 • Представете една или две картинки и дайте пример. „Ако избереш тази картинка със сладоледа за своя колаж, това ще значи, че примерно много обичаш сладолед и мислиш, че той те олицетворява по някакъв начин.“
 • Помолете някой от учениците, които вече са избрали картинки да формулират въпроси, които да са от полза на другите и те са намерят своите картинки.
 • Може да ги помолите да обяснят защо са избрали точно тези картинки.
 • Като последваща дейност, която ще развие и уменията им за писане,  учениците могат да напишат кратко есе, в което да обяснят значението на колажа си.
Изтеглете  Шаблон
Направи колаж, който да те описва най-добре.

__________________________________________________________________________________
                                                       (Заглвие )
Как този колаж те описва?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Опиши какво харесваш и какво не харесваш
Подходящо за: 1-12 клас
Цел: Да помогне на учениците да дефинират своите силни  и слаби страни, таланти, в различен контекст (училище, семейство, група от връстници)
Необходими материали:  
 • Бланки (за всеки ученик по 1 бр.)
 • Химикали и/или моливи
 • Материали, с които да нарисувате графика (може да е на дъската или на флипчарт)
Време за изпълнение: 40 мин.
Насоки за изпълнение:
Използвайте колажите на всеки един от учениците (от дейност 1), обсъдете ги отново, за да могат учениците да придобият по-голяма увереност в това кои са, кои са силните им страни, какво обичат или не. Обяснете им, че обикновено силните страни на човек се изразяват в неща, които той харесва и обича да прави, чувства се уверен в тях,  слабите страни са онези неща, които не обичаме, не ни доставят удоволствие и не желаем да ставаме добри в тях.
Раздайте на учениците по 1 лист (бланките), химикали, линийки, ако е необходимо  да си помагат с тях , за да проследяват редовете и въпросите.
Учениците трябва да попълнят празните места в листа -  самостоятелно и независимо един от друг. Всеки да си нарисува някакъв знак на листа, а не името си. Попълването е анонимно.
Съберете листите и веднага или в следващ час дайте възможност на учениците заедно да обобщят резултатите. Помогнете им да ги представят визуално по желания от тях начин.
Обсъдете резултатите с целия клас или поискайте от всеки ученик за напише кратко обобщение (половин страничка).
Какво друго можете да направите:
 Помогнете на учениците, които имат нужда, да прочетат отделните въпроси
Уверете се в това, че учениците разбират концепцията на упражнението, както и че са наясно с  инструкциите.
Изтеглете Шаблон.
Опишете какво харесвате и какво не харесвате
Насоки: Колко добре се справяш с всяко от изброените по-долу неща? Отбележи със знак X.

Харесвам :)
Не харесвам :(
В училище


Да чета


Да решавам задачи (математика)


Да слушам инструкции


Да помоля за помощ


Да рисувам


Да играя с приятели


Да играя на игри


Да спортувамХаресвам :)
Не харесвам :(
Вкъщи


Да помагам вкъщи: Да се грижа за домашния си любимец, да си оправям леглото


Да слушам родителите си


Да си пиша домашните


Да играя с приятели


Да играя с брат ми или сестра ми
3: Харесвам се такъв, какъвто съм 
Подходящо за:  1- 12 клас
Цел: Да помогне на децата да дефинират силните си страни и да се приемат такива, каквито са.
Необходими материали:  
 • Листи (бланки)
 • Лепящи се листчета
 • Маркери/ текст-маркери
 • Необходимо време : 2 учебни часа (може да го направите в две отделни сесии)

Инструкции:
Обяснете смисъла на заданието: В живота ни често ще се налага да представим себе си на човек, който не ни познава, някой, който срещаме за пръв път.
Учениците трябва да се научат да разказват за себе си ясно и точно, като представят силните си страни.
Понякога ще ни се налага много конкретно да можем да преценим силните и слабите си страни,  за да преценим дали ще можем да се справим с определена задача, дали да поемем определена отговорност или просто къде е необходимо да се стараем повече, за да постигнем желан резултат.
Необходимо е учениците да бъдат уверени в себе си, дори и когато преценяват,че конкретна задача „не е за тях“, че не притежават това умение.  Преди всичко е важно да бъдат обективни спрямо собствените си умения. Дори и да се чувстват некомпетентни  в дадена ситуация, те трябва да могат да заявят й своите силни страни. Например: „Не съм добър по математика, но се старая и работа усилено." ; „Трудно ми е да чета гладко пред класа, но мисля, че се справям много добре по математиката.“ ; Не съм много силен по немски, но пък смятам, че съм най-добрият нападател във футболния отбор/  мога да пея много хубаво.“
Раздайте бланките и обяснете на учениците, че условието  е да попълнят празните места.
След като приключат със заданието, учениците представят какво са написали първо в малка група, после, ако прецените и заедно пред целия клас.
За някои деца може да е много трудно да дефинират своите силни страни, да имат нужда индивидуално да бъдат поощрени. Помогнете им в това начинание.
За други може да е също толкова трудно, да идентифицират слабите си страни. Те също ще имат нужда от подкрепа.
Изтеглете Шаблон

Харесвам се такъв, какъвто съм
Насоки: Опишете себе си.  Попълнете празните места с отговори, които най-добре ви описват.

Физически признаци
Любимият ми спорт е ..., защото съм ...
За да съм здрав ...
Мисля, че моят/а/о... изглежда перфектно.
Най -много харесвам в себе си ...
Учене
Любимият ми предмет в училище е..., защото ...
В училище се справям най-добре с ...
Креативност
Последното нещо, което направих и което беше много креативно е...
Обичам да ...
Много съм добър в ...
Имам нужда от подкрепа за ...
Социални умения
Знам, че съм много добър приятел тогава, когато ...
Най-хубавото нещо, ако си мой приятел е ...
Помагам на другите като ...
За да избегна караница  ...
Имам нужда от помощ за ...

Можете да модифицирате всяка една от дейностите по начин, който най-добре да пасва на Вашия клас.
И не забравяйте, че учителят е в много силна позиция и може лесно да повлияе на самочувствието на децата, както и на тяхното поведение и постижения в училище. "Децата с ниска самооценка могат много бързо да я повишат, през комуникацията с учител, който има добра самооценка." (Burns, 1982)
Успех!

Подробно описаните дейности са от сборника "The 6 Success Factors for Children with Learning Disabilities. Ready-to-Use Activities to Help Kids with Learning Disabilities Succeed in School and Life"

неделя, 24 май 2015 г.

Най-пазената тайна за дълголетие и здравословен живот

http://bg.checkonline4you.com/naj-pazenata-tajna-za-dalgoletie-i-zdravosloven-zhivot/

В тази статия ще откриете  тайната на дълголетието. Може да я прилагате всеки ден и да се чувствате все по добре и по-добре.
Тя е описана още от Авицена ( персийски лекарфилософученпоет и музикант, естествоизпитател), който е считал, че една от най-важните причини за стареенето на организма е “изсушаване на тялото”. С това се съгласява и съвременната медицина: с възрастта  количеството вода в организма  намалява. Това води до сгъстяване на кръвта и лимфната течност, намаляване на еластичността на кожата, мускулите, главоболие, болки в ставите и така нататък.
Водата е носител на енергия и информация, а всеизвестен факт е, че  нашето тяло е изградено основно  от вода. Много енергийни практики са единствено възможни, ако в организма  има достатъчно количество вода. И най-важното: водата записва всякаква информация, било тя добра или лоша. За здравето е полезна само положително заредена вода!
И ето я тайната: сутрин веднага като станете, пийте леко топла вода около 40 градуса. Пийте колкото можете:  1, 2, 3 чаши. Ако не сте свикнали започнете с няколко глътки и всеки ден увеличавайте дозата.
Защо е полезна именно такава вода?   Тя още се нарича “бърза вода”  - не изисква да се обработва от храносмилателния тракт, а попада директно в тънките черва и премахва всякакви токсини и шлаки. Водата директно попада в между клетъчното пространство, а не вътре в клетките, раздвижва кръвта и лимфната течност , намалява съдържанието на  холестерол и  захар в кръвта.
Според тибетската медицина водата има благоприятен ефект върху нервната система-позволява да се освободите от стреса. Те имат една известна поговорка: след стресова ситуация  пийнете чаша гореща вода. Това ще ви предпази от негативни последици за тялото.
Запомнете: Сутрин пийте топла вода  ( може да добавите и няколко капки лимонов сок) на гладен стомах и не забравяйте да кажете няколко  думи на любов и благодарност !

Къдрици с ластик

http://www.zajenata.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%29-news43111.html

събота, 23 май 2015 г.

2 домашно приготвени маски за премахване на бръчките около очите

Не е тайна, че най-проблемното мястото на лицето, когато става въпрос за бръчки, е зоната около очите. Дори при младежите можем да видим малки бръчки, които с времето стават по-дълбоки. Тези бръчки около очите разкриват нашата възраст. Заради това, кожата около очите трябва редовно да се подхранва.
Маски срещу бръчки около очите:
Маска от хляб
Съставките са естествени и прости. Накиснете малка филийка бял хляб в разтопено масло или леко горещо масло. Нанесете получената консистенция под очите и я оставете за 20-25 минути. Внимателно отстранете без да измивате.
Маска от мед
Маската с мед може да бъде идеален лек за бръчките около очите. Смесете половин супена лъжица затоплен мед с един жълтък и една супена лъжица овесено брашно. Разбъркайте добре. Ако сместа е прекалено гъста, добавете малко топло мляко. Маската се прилага под очите за 10 минути, не повече. След това изплакнете с топла, а след това с хладка вода.
При редовна употреба на тези невероятни природни маски ще видите първите резултати след месец – бръчките стават все по-невидими, а кожата около очите ще бъде подхранена, гладка и нежна.
Ако не разполагате с достатъчно време, за да приготвяте тези маски, използвайте яйчен жълтък. Намазвайте кожата около очите с него всеки ден. Оставете за 20 минути и след това измийте.

четвъртък, 21 май 2015 г.

Пет тайни на Закона за привличането

Пет тайни на Закона за привличането

Въпреки, че Законът за привличането е много прост процес, много от нас имат затруднения да “декларират” нещата, които наистина искат. Това е така, защото през годините опита и рутината така хубаво са ни възпитали и вкарали в релсите, че са ни откъснали от хармонията с Творението.
1) Използвайте положителни думи

Думите са сила. Те са мощна вибрация и енергия, която има силата да промени реалността. Не се поддавайте на изкушението да отбелязвате, кое не ви харесва и какво не искате в живота си, а вместо това наблягайте на това, което ви харесва и това, което искате. Обърнете внимание как говорите, какви думи използвате и какви послания отправяте. Вместо “Не мога да отслабна, каквото и да пробвам!” може да се замени с “Горд/а съм, че днес ям само здравословни храни.” Вижте как се променя самата вибрация. Нали?
2) Не настоявайте твърде много. Отпуснете се
Често приемаме процеса твърде сериозно, мислим прекалено много и пак го премисляме. Да твориш съзнателно е прост процес. Когато вътрешно го чувстваме като тежест и мъчение – правим го грешно. Когато се опитате да форсирате нещата, затваряте вратите, които биха се отворили за вас от Вселената. Но това не означава да не правите нищо (виж ПРАВИТЕ ЛИ ТЕЗИ 7 ГРЕШКИ НА „НОВОТО ВРЕМЕ” ?), за да се случат нещата. Необходими са и действия, процес на създаване и творение.
3) Мечтайте!. (Dream big)
mechtajte
Мечтайте за невъзможните неща. Много пъти мечтаем за кола, като можем да си поискаме цялата фабрика, мечтаем за трохи, като можем да имаме цялата хлебарница. Истинската сила на Закона за привличането е, че трябва да осъзнаем, че имаме неограничен потенциал. Вселената е изобилие. Наистина.
http://bg.checkonline4you.com/pet-tajni-na-zakona-za-privlichaneto/

Изневярата на Спасов ден е разрешена


Според народните вярвания, само в нощта срещу Спасовден може да се излекува безплодие. Жената, която няма деца трябва да преспи тогава под растението росен, което се смята за самодивско цвете. Но не сама, а с придружител, с когото няма кръвна връзка. Преди това двамата поставят върху червен месал спасова пита, варена кокошка и бъклица вино. Хапват, пийват и т.н. Около полунощ те трябва да легнат под росена и да мълчат. Малко преди първи петли, около 2 часа през нощта, трябва да оставят храната там и да хукнат към селото, без да се обръщат назад. Смята се, че безплодието остава под росена. Ако жената зачене в нощта преди Спасовден се смятало, че това е станало по магичен начин и не се тълкувало като прелюбодеяние. Всъщност това е един деликатен начин за регулиране на популацията в довъзрожденското общество. Защото не винаги причината за безплодието е в жената. Много разказчета се свързват с този ден. Повечето от тях водят до идеята, че на Спасов ден може да се изневери и се свързват с мераклията мъж, който няма търпение и затова казва „Те ти булка Спасов ден“. Тоест, днес може.

петък, 15 май 2015 г.

Тайната на здравословното хранене: Яжте в правилната последователност

Постете, приемайте храните в правилната последователност и забравете за лекарствата
Американският лекар д-р Стенли Бас започва да изследва връзката между последователността на приема на храната и храносмилането още през 50-те години на миналия век. Неговите теории за запазване и възстановяване на здравето чрез правилно хранене са изпробвани и доказани върху редица пациенти, включително и върху него самия. С постене и приемане на храните в правилна последователност, д-р Стенли Бас се е излекувал от болестите си, а не чрез лекарства.
Различните ястия не се смесват
Немският психолог Паул Грюцнер провежда експеримент, давайки на мишки три различни порции храна, първата с черен цвят, втората с бял и третата с червен. Малко след приема на храната били изследвани стомасите на животните, при което се установило, че трите различни храни са подредени в стомаха в реда, в който са били приети, без да са смесени.
Децата ядат правилно
Д-р Бас е провел изследвания със самия себе си. След като ял различни храни в една определена последователност, установил, че най-бързо се храносмилат плодовете, след това смесената салата, после сиренето и най-накрая месото.
Интересен факт е, че децата, оставени сами да изберат какво да ядат, обикновено следват инстинктите си и започват с най-лесно смилаемите продукти - от тях ядат до насита, след което преминават към по-трудно смилаема храна. От нея също ядат толкова, колкото апетит имат и я оставят. Чак накрая ядат протеинови храни, които се задържат най-дълго в храносмилателния канал.
Здравословно храносмилане благодарение на правилната последователност
Нашата храна може да бъде храносмелена добре само когато е приета в правилната последователност. Редът на прием се ориентира по това колко време е нужно за храносмилането на един продукт. По тази логика първо се ядат храните, които се смилат най-бързо, докато трудно смилаемите идват най-накрая.
Пъпеш за десерт? Никога!
Ако ядете например едно парче пъпеш за десерт, това ще доведе до екстремни храносмилателни проблеми – не само при храносмилането на пъпеша, но и на пилешкото с пържени картофи, което сте изяли преди това.
В нормални условия (на празен стомах) пъпешът би бил храносмелен най-късно след половин час. Тъй като обаче в нашия случай той е бил изяден след едно трудно смилаемо ястие, значи остава най-отгоре в храносмилателния канал и трябва да изчака храносмилането на пилешкото с картофи.
Но пъпешът няма да стои търпеливо и да чака реда си. Той, както и всички плодове, изядени в грешната последователност, започва да изгнива. Образуват се газове и алкохол. Тъй като за някои храни са необходими 4-5 часа за пълното им храносмилане (особено при комбинации между протеинови и нишестени продукти), през това време се увеличават газовете, появяват се киселини и тежки храносмилателни смущения.
Как да ядем в правилната последователност
В своята книга „Ideal Health through Sequential Eating" д-р Стенли Бас описва в коя последователност се храносмила най-добре едно ядене.
Всяка група от храни (плодове, зърнени, месо, сирене, яйца, зеленчуци и т.н.) се нуждае от точно определени храносмилателни ензими. Само когато отделните храни се ядат в правилната последователност, могат да бъдат отделени точно необходимите им ензими, за да бъдат храносмелени оптимално.
Ако например искате да ядете месо, ориз, салата, сирене и плодове на едно хранене, тогава правилната последователност би изглеждала по следния начин:
1. За предястие - плодовете
2. Салата
3. Основното ядене започва с ориз
4. Следва сиренето
5. Чак накрая може да бъде изядено месото
Всеки хранителен продукт образува свой собствен пласт в стомаха – и то в последователността, в която е бил приет. При гореспоменатото ядене плодът ще напусне първи стомаха – след около 30 мин. След това неговото място ще бъде заето от втория пласт, този на салатата, която ще се задържи в стомаха още 30-40 мин. Следва третият слой на ориза, след него идва сиренето и накрая месото.
Край на умората след хранене
Всеки пласт се храносмила отделно, без да се смеси с останалите. Ако е била приета правилно, храната се храносмила бързо и без проблеми. Не се образуват газове и не се появява умора. Точно обратното, човек се чувства бодър и пълен с енергия.
Ако същото онова ядене беше прието смесено – малко от тук, малко от там, храносмилането му щеше да отнеме много часове, придружено от чувство на тежест, газове, киселини и какво ли още не. И всичко това само заради грешната последователност.
А хора с бавно храносмилане изобщо не би трябвало да ядат толкова много различни храни на едно ядене. По-добре е да се хранят по малко и по-често.
Основното правило на точната последователност гласи:
Колкото по-голямо е съдържанието на вода на една храна, толкова по-напред трябва да стои тя в храносмилателната редица. Колкото по-ниско е съдържанието на вода, толкова по-късно се яде. Водосъдържащи храни се храносмилат лесно и бързо отстъпват място на тези с високо съдържание на протеини, въглехидрати и мазнини.
Непоносими храни изведнъж стават поносими
Ако досега сте страдали от стомашни проблеми след консумацията на ядки, авокадо или плодове, вероятно сте мислели, че те не са добри за вас.
В действителност просто сте ги приемали в грешната последователност или в неправилна комбинация с други храни. Ако ядете ядки заедно с плодове, тогава богатите на мазнини ядки пречат на храносмилането на плода. Приети в подходящата последователност, тези два продукта изведнъж стават чудесно поносими и се смилат отлично.
Да вземем за пример прочутата комбинация от шунка с пъпеш, която често се сервира като деликатесно предястие. Пъпешът сам по себе си би бил прекрасен, но мазнините на шунката пречат на храносмилането му, което води до редица проблеми.
Соковете
Случвало ли ви се е да изпиете една чаша плодов сок за десерт? В стомаха ви вече има салата и картофи със зеленчуци, запечени със сирене. Върху всичко това идва и сокът, който иначе би напуснал стомаха за броени минути, а сега трябва да чака реда си с часове. Неговият „гняв" заради забавянето също се изразява по вече познатите начини.
Най-често допусканите грешки при хранене, предизвикващи неразположение, отпадналост и храносмилателни проблеми:
- Пиенето по време на ядене
- Плодове (свежи или сушени) за десерт
- Смесването на сладки и/или сушени плодове с ядки и семена и евентуално с някакъв подсладител (мед, кленов сироп), както е при повечето видове зърнени закуски и мюсли.
- Смесването на сладки и/или сушени плодове с киселиносъдържащи плодове
- Яденето на сладки и/или сушени плодове заедно със или след висококонцентрирани протеини.
Правилната последователност според д-р Бас:
- Напитките се пият 30-60 мин. преди хранене. Препоръчително е изпиването на две чаши с вода.
- Плодовете се ядат винаги на празен стомах, никога заедно с други храни и никога за десерт. При яденето на плодове има допълнителни особености, на които трябва да се обърне внимание: Пъпешът се яде преди всички останали плодове, следват киселиносъдържащи плодове като цитруси, ананас, къпини, френско грозде, нар, кисели ябълки и т.н. и последни се приемат сладките плодове (круши, сладки ябълки, банани).
- След като сте яли плодове, трябва да изчакате 15 минути преди да ядете нещо друго.
- Зеленчуците се ядат преди храни съдържащи нишесте. Т.е. салати и зеленчукови ястия да стоят на масата винаги преди основното ядене, а не заедно с него.
- Ястия, съдържащи нишесте винаги се ядат преди такива с преобладаваща концентрация на протеини. Въглехидратни гарнитури като картофи, ориз, макарони и др. се приемат ПРЕДИ месото, рибата и яйцата.
- И не на последно място трябва да се има в предвид времето, за което се храносмила дадена храна. Това, което се храносмила най-лесно, се яде първо, а това, което изисква повече време – последно.
Време на храносмилане на някои храни
Диня и зеленчукови сокове: 15-20 минути
Смесени салати от зеленолистни растения: 20-30 минути
Пъпеш, портокал и грейпфрут: 30 минути
Други свежи плодове: 40 минути
Зелена салата: 30-40 минути
Повечето задушени или сварени зеленчуци: 40-50 минути
Зеленчyци със съдържание на нишесте: 60 минути
Житни, бобови растения и леща: 90 минути
Семена: 2 часа
Ядки: 2,5 – 3 часа
Обезмаслено прясно мляко или нискомаслено свежо сирене: 90 минути
Бяло пълномаслено сирене: 2 часа
Твърдо сирене (пармезан): 4-5 часа
Белтъци: 30 минути
Цяло яйце: 45 минути
Лека риба: 30 минути
Мазна риба: 45-60 минути
Пиле без кожа: 1,5 – 2 часа
Телешко или агнешко: 3-4 часа
Свинско: 4,5 – 5 часа
Тези стойности се приемат като ориентировъчни.
Съветите на д-р Бас за правилно и здравословно хранене:
- Дъвчете добре. Недобре сдъвканата храна изисква по-големи усилия, за да бъде храносмелена и въпреки това не успява да бъде усвоена напълно. От друга страна на организма му е необходима и повече енергия, което е причина за умора и отпадналост.
- Малки количества. Колкото по-малко е количеството приета храна, толкова по-малко време е необходимо за храносмилането ѝ.
- Моно вместо мулти. Колкото по-малко храни се смесват на едно ядене, толкова по-леко преминава храносмилането, а и рискът от преяждане отпада.
- Концентрация. По време на ядене не трябва да се гледа телевизия или чете вестник. Яденето заслужава пълното ни внимание. Трябва да се съсредоточим върху вкуса на храната и достатъчното дъвчене. За доброто храносмилане е важно не само тялото, а и духът „да разбере", че в момента се яде. И в този случай няма риск от преяждане, защото човек добре усеща, кога се е наситил и може съзнателно да се откаже от оставащата храна.
- Естествени храни. Избягвайте храни, съдържащи изкуствени аромати и подобрители на вкуса, защото те пречат на тялото да усети кога е вече сито.
Източник: blog.dalia-probg.com

сряда, 13 май 2015 г.

Законът за изобилието и старите вещи

http://bg.checkonline4you.com/zakonat-za-izobilieto-i-starite-veshti/
1. Има такъв закон на изобилието – за да дойде новото, трябва да се отървем от старото. В противен случай  за новото  Вселената  (или Бог, както искате) не вижда място, където да го “изпрати”.
2. В Китай има поговорка “Ако старото не  си отиде, новото няма да дойде.”
3. Според Фън Шуй старите неща не позволяват да тече  свободно животворната енергия Ци и следователно за никакви промени в живота  или нови вещи  не може да става дума .
4. Друг извод: когато ние ползваме  нещо старо, или се пръскаме с парфюм, който отдавна не сме използвали,  или слушаме музика от миналото – ние просто се връщаме  назад във времето. Това е елементарно невро-лингвистично програмиране – всичко това е така наречената емоционална “котва”.
Със стари неща (парфюми, дрехи и всичко такова) са свързани някои спомени, и те автоматично ще се възпроизвеждат при  контакт с котвата. Но проблемът е, че се появяват не само емоции – у нас се  появяват и старите мисли, което  е много опасно, защото мислите, както всички знаем, формират живота. Така че ние формираме  живот със старите си мисли и не получаваме  това, което искаме.
5. Ако задържаме   старите неща с мисли като: “Ами ако нямам пари за да купя нови, ще остана без нищо ?”,  ние резонираме  с манталитета на бедните и получаваме  бедност.
Ако ние спокойно  изхвърляме  ненужните неща с мисълта  “Ще купя още или Вселената ще  ми даде нещо по-добро”, ние резонираме с манталитета на богатите и получаваме богатство.

четвъртък, 7 май 2015 г.

Джон Асараф – Вие буквално ставате това, за което най-много мислите

content_dzhon_assaraf_john_assarafНобеловите лауреати по физика са показали, че, без съмнение, физическият свят е единен океан от енергии, които възникват и изчезват след милисекунди, пулсирайки отново и отново.
Няма нищо твърдо. Това е светът на квантовата физика.
Доказано е, че мисълта ни позволява да събираме и да удържаме заедно тези „обекти“, които виждаме в това постоянно променящо се енергийно поле.
Тогава  защо виждаме човек, а не  примигващ концентрат от енергия?
Представете си ролка с филм.
Филмът – това е набор от кадри с честота  24 кадъра в секунда. Кадрите са  са разделени на интервали от време. Но поради скоростта, с която един кадър сменя друг, се получава  оптическа измама, и ние мислим, че виждаме непрекъснато и движещо се изображение.
Сега и  за телевизията.
Електронно-лъчевата тръба на телевизора – това е просто тръба с множество електрони, които се удрят в екрана по определен начин и по този начин се създава илюзията за форма и движение.
Такива  са всички обекти във всички случаи.  Имаме 5 физическите сетива (зрение, слух, осезание, мирис и вкус). Всяко от тези сетива тях има определен спектър (например, кучето чува звука в различен диапазон от теб; совата вижда светлината по различен спектър от вас, и така нататък).
С други думи, вашият набор от сетива възприема заобикалящото ви море от енергия с определена ограничена гледна точка и, на тази основа, изгражда образи. Това е непълна, и неточна картина . Това е – просто интерпретация. Всички  наши интерпретации  се основават единствено на „вътрешната карта“ на реалността, сформирана у нас, а не на обективната истина. Нашата „карта“ – е резултат от натрупания опит в живота ни. Нашите мисли са свързани с тази невидима енергия и те определят това, което формира тази енергия. Мислите  буквално пренареждат  вселената частица по  частица, за да се създаде  физическия живот.
Огледайте се наоколо. Всичко, което виждате в нашия физически свят, е започнало като идея – идея, която се е разраснала до такава степен според това, как  тя е споделяна и изразявана, докато е израснала достатъчно, за да може след няколко етапа да стане физически обект.
Вие буквално ставате това, за което най-много мислите. Вашият живот се превръща  в това, в което най-много вярвате. Светът- това в буквалния смисъл на думата е ваше огледало, което ви позволява да изпитате във физически план онова, което считате за истина за себе си … докато промените гледната си точка.
Квантовата физика ни показва, че светът около нас – това не е нещо твърдо и неизменно, както би могло да  изглежда. Напротив, това е нещо, което непрекъснато се променя, построено на основата на  нашите индивидуални и колективни мисли.
Това, което мислим, че е вярно, всъщност е  една илюзия, почти цирков трик. За щастие, ние вече започнахме да разкриваме тази илюзия и, най-важното – да търсим възможности да я променяме.
От какво се състои човешкото тяло? То се  състои от девет системи, включително кръвоносна, храносмилателна, ендокринна, мускулна, нервна, репродуктивна, дихателна, скелетната система и пикочните пътища.
А от какво се състоят те ?
От тъкани и органи.
От какво  се състоят  тъканите и органите?
От клетки.
От какво се състоят клетките?
Молекули.
От какво се състоят молекулите?
Атоми.
От какво се състоя атомите?
От субатомни частици.
От какво се състоят субатомните частици?
ОТ Енергия!
Вие и аз – това е чиста енергия- светлина в нейното   най-красиво и интелигентно въплъщение. Eнергията, постоянно променяща се под повърхността, но – под контрола на вашия мощен интелект. Вие – това е едно  голямо звездно и могъщо човешко същество.
Ако можете да се видите под мощен електронен микроскоп и да направите  други експерименти върху себе си, щеше да се убедите в това, че се състоите от концентрирана и променяща се  непрекъснато енергия във вид на електрони, неутрони, фотони, и така нататък.
Същото е и всичко, което ви заобикаля. Квантовата физика ни казва, че именно актът на наблюдение на  обекта го кара да бъде там и такъв, където и какъвто можем да го видим. Обектът не съществува независимо от неговия наблюдател! Така че, както виждате, вашето наблюдение, вашето внимание към към нещо, и намерението ви, буквално създават този обект.
Това е доказано от науката. Вашият свят се състои от дух, ум и тяло. Всеки един от тези три елемента, духът, ума и тялото, изпълняват  функция, която е уникална за него и не е достъпна за други. Това, което виждат очите ви и усеща  тялото ви – е този физически свят, който ние наричаме тяло. Тялото – това е ефект, създаден по причина.
Тази причина – това е Мисъл. Тялото не може да се произведе. То може само да усеща и да бъде усещано … това е неговата уникална функция. Мисъл не може да се почувства … тя може само да се измисли, да се създаде и да се обясни. Тя се нуждае от свят на относителността (физическият свят, тяло) за да усеща сама себе си.
Духът е всичко, това, което дава живот на Мислите и Тялото. Тялото няма власт  да създава, въпреки че  дарява такава илюзия. Тази илюзия е причина за множество разочарования. Тялото- това е просто резултат, и не е по силите му да стане причина или да създаде нещо.
Ключът в цялата тази информация е възможност за вас да се научите да виждате Вселената по различен начин, за да получите като въплъщение  всичко, което се явява вашето истинско желание.

©John Assaraf

Елиминирайте белезите по лицето и изравнете тена на кожата с маска от мед, лимон, канела и индийско орехчеТази маска се състои от няколко специфични натурални продукта, които помагат за бързото и лесно елиминиране на белезите по кожата, като заедно с това изравняват тена по лицето. Първият компонент на козметичното средство е канелата. Нейните противогъбични и антибактериални свойства способстват за заздравяването на кожата и почистването й в дълбочина. Втората съставка е индийското орехче. То съдържа редица полезни витамини и минерали като рибофлавин (B2), фолиева киселина (B9), ниацин (B3), витамин A, витамин C и антиоксиданти, всички от които са полезни за кожата. Лимоновият сок от своя страна е богат на витамин C, способстващ за насърчаване производството на колаген и заглаждане на тена, а антибактериалните и противовъзпалителни свойства на меда насърчават естественото заздравяване на епидермиса. Имайте предвид, че при контакт на маската с кожата ще изпитате леко парене, но не се притеснявайте, това е нормално.

Необходими продукти:

    1/2 чаена лъжица канела
    1/2 чаена лъжица мляно индийско орехче
    1 супена лъжица мед
    1 супена лъжица лимонов сок

Начин на приготвяне:
Смесете всички съставки в отделен съд и ги разбъркайте до получаване на хомогенна смес.

Начин на приложение:
С помощта на чиста кърпа или марля нанесете продукта върху носа, бузите, челото и брадичката, като избягвате зоната около очите и устата. Оставете маската да подейства за 30 минути, или ако не може да изтърпите усещането, само за 10 минути, след което я отмийте обилно с топла вода. Повтаряйте процедурата веднъж седмично, вечер преди лягане.

Забележка: Ако кожата ви е много чувствителна, ви препоръчваме да намалите или отстраните лимоновия сок и към сместа да добавите повече мед. По този начин домашното средство ще бъде по-слабо.

Още за Елиминирайте белезите по лицето и изравнете тена на кожата с маска от мед, лимон, канела и индийско орехче | Здравни съвети Framar.bg от Framar.bg: http://saveti.framar.bg/

събота, 2 май 2015 г.

За ослепителен външен вид пийте всяка сутрин тази напитка

http://bg.checkonline4you.com/za-oslepitelen-vanshen-vid-pijte-vsyaka-sutrin-tazi-napitka/

Работещи техники за психологическа защита срещу манипулации


При използване на тези техники за психологическа защита от натрапчиви и манипулативни действия трябва да се спазват следните условия:
Ясни словесни формулировки.
Правилно избрана интонация.
Основателност в отговора, която се постига чрез поддържане на паузи, преди да се отговори, като самият отговор не трябва да бъде незабавен.
Ето няколко ефективни начини за блокиране на нежелани или неуместни опити за манипулация.
1. Техника на безкрайното уточнение. Използва се , когато партньорът емоционално изисква нещо или обвинява. В този случай изяснете колкото се може по-подробно и по-точно всичко, което се случва с него, без да спорите, без да се обяснявате или оправдавате. Вашият партньор може да увеличи натиска, като ви предизвиква към противопоставяне, но вие трябва твърдо да се придържате към позицията на човек, който иска да си изясни мнението на другия.
Умението да се постави въпрос, който изисква съдържателен и подробен отговор, активизира собствените интелектуални усилия. За да се зададе въпрос или да се отговори на въпрос, по същество, е необходимо да се помисли, следователно, част от енергийния заряд трябва да се прехвърли от емоционалния поток в рационалния. В допълнение се печели време, през което партньорът обмисля отговор. По този начин, задавайки уточняващи въпроси, ние получаваме време и енергия, за да не дадем възможност на чувствата да ни смажат.
2. Техник за външно съгласие или “замъгляване”. Тази техника е особено ефективна срещу несправедлива критика или откровена грубост. Увереният човек външно се съгласява, макар и да не променя позицията си. Например:
“Каква неочаквана идея! Ще трябва да мисля за това … “;
“Ще помисля върху това, как да се включа в тази работа”;
“Ще помисля, дали това има нещо общо с мен”;
“Може би…”
3. Техника на развалената грамофонна плоча. В отговор на нападението адресатът формулира стилна фраза, съдържаща важната информация на нападателя. Фразата трябва да бъде такава, че да може да се повтори няколко пъти, без да се изпада в безсмислен разговор. Изречението следва да се произнася като развалена плоча, с една и съща интонация. В тона не трябва да има “металически нотки”, нито “отрова”. Тази техника използва старото правило:
Първо му кажете какво точно искате да му кажете.
След това му кажете това, което искате да му кажете.
След това му кажете, че именно вие сте му казали.
4. Техниката на английския професор. Партньорът коректно изразява съмнение относно факта, че изпълнението на изискванията на някой друг, не нарушават личните му права:
“Джордж, можете ли да говорите малко по-бавно и с по-кратки изречения, така че да мога да превеждам по-точно?” “Страхувам се, че не … Виждате ли, да говоря бързо и с дълги изречения – това е част от моята личност”
Възможни отговори:
“Това е предмет на моите убеждения”;
“Ако аз направя това, няма да съм аз”;
“Това не е в съответствие с моето виждане за себе си.”
5. Спокойствие и отчужденост. Ефективната психозащита изисква определена психологическа студенина и отчужденост. Гняв, страх, гняв, изненада, радост трябва да бъдат отстранени, докато бъдат предприети конкретни действия за психозащитa.
Ако тези емоции напълно да се спрат е трудно – трябва да бъдат усложнени и трансформирани – гняв и омраза да се трансформират в сарказъм, страх и изненада – във внимание, радост – в ирония и т.н. Ако се ядосвате или се разгневите ще загубите.

Източник: Другите новини http://bg.checkonline4you.com/raboteshti-tehniki-za-psihologicheska-zashtita-sreshtu-manipulatsii/