събота, 2 май 2015 г.

Работещи техники за психологическа защита срещу манипулации


При използване на тези техники за психологическа защита от натрапчиви и манипулативни действия трябва да се спазват следните условия:
Ясни словесни формулировки.
Правилно избрана интонация.
Основателност в отговора, която се постига чрез поддържане на паузи, преди да се отговори, като самият отговор не трябва да бъде незабавен.
Ето няколко ефективни начини за блокиране на нежелани или неуместни опити за манипулация.
1. Техника на безкрайното уточнение. Използва се , когато партньорът емоционално изисква нещо или обвинява. В този случай изяснете колкото се може по-подробно и по-точно всичко, което се случва с него, без да спорите, без да се обяснявате или оправдавате. Вашият партньор може да увеличи натиска, като ви предизвиква към противопоставяне, но вие трябва твърдо да се придържате към позицията на човек, който иска да си изясни мнението на другия.
Умението да се постави въпрос, който изисква съдържателен и подробен отговор, активизира собствените интелектуални усилия. За да се зададе въпрос или да се отговори на въпрос, по същество, е необходимо да се помисли, следователно, част от енергийния заряд трябва да се прехвърли от емоционалния поток в рационалния. В допълнение се печели време, през което партньорът обмисля отговор. По този начин, задавайки уточняващи въпроси, ние получаваме време и енергия, за да не дадем възможност на чувствата да ни смажат.
2. Техник за външно съгласие или “замъгляване”. Тази техника е особено ефективна срещу несправедлива критика или откровена грубост. Увереният човек външно се съгласява, макар и да не променя позицията си. Например:
“Каква неочаквана идея! Ще трябва да мисля за това … “;
“Ще помисля върху това, как да се включа в тази работа”;
“Ще помисля, дали това има нещо общо с мен”;
“Може би…”
3. Техника на развалената грамофонна плоча. В отговор на нападението адресатът формулира стилна фраза, съдържаща важната информация на нападателя. Фразата трябва да бъде такава, че да може да се повтори няколко пъти, без да се изпада в безсмислен разговор. Изречението следва да се произнася като развалена плоча, с една и съща интонация. В тона не трябва да има “металически нотки”, нито “отрова”. Тази техника използва старото правило:
Първо му кажете какво точно искате да му кажете.
След това му кажете това, което искате да му кажете.
След това му кажете, че именно вие сте му казали.
4. Техниката на английския професор. Партньорът коректно изразява съмнение относно факта, че изпълнението на изискванията на някой друг, не нарушават личните му права:
“Джордж, можете ли да говорите малко по-бавно и с по-кратки изречения, така че да мога да превеждам по-точно?” “Страхувам се, че не … Виждате ли, да говоря бързо и с дълги изречения – това е част от моята личност”
Възможни отговори:
“Това е предмет на моите убеждения”;
“Ако аз направя това, няма да съм аз”;
“Това не е в съответствие с моето виждане за себе си.”
5. Спокойствие и отчужденост. Ефективната психозащита изисква определена психологическа студенина и отчужденост. Гняв, страх, гняв, изненада, радост трябва да бъдат отстранени, докато бъдат предприети конкретни действия за психозащитa.
Ако тези емоции напълно да се спрат е трудно – трябва да бъдат усложнени и трансформирани – гняв и омраза да се трансформират в сарказъм, страх и изненада – във внимание, радост – в ирония и т.н. Ако се ядосвате или се разгневите ще загубите.

Източник: Другите новини http://bg.checkonline4you.com/raboteshti-tehniki-za-psihologicheska-zashtita-sreshtu-manipulatsii/

Няма коментари:

Публикуване на коментар