събота, 7 ноември 2009 г.

Народни мъдрости от Библията - подбрани от Иван ХристовЧетейки Библията установих, че има много стихове, които съвпадат по съдържание с т.н. народни поговорки. Това означава, че народа често е ползвал Свещеното писание като източник за своите народни мъдрости. Установил съм за себе си, че когато се придържам към Библейските истини и съвети почерпени от тази велика книга, никога не съм допускал грешки. Винаги когато съм се отклонявал по някаква причина, съм допускал неимоверно много гршки, често с неприятни последици за мен самия.
В продължение на две години в периода от 1995 до 1997 год. внимателно и търпеливо извадих всички тези интересни (по моя преценка) стихове и съвети, част от които помествам тук, за да ги направя достояние на моите читатели.
Ето и някои от тези извадки:
" Око за око, зъб за зъб." Второзаконие 19:21
" Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." Втзк.24:4
" Човек се ражда за печал, както искрите, за да хвърчат високо." Йов 5:7
" Не мисли себе си за мъдър." Притчи 3:7
" Не се карай с някого без причина." Пр. 3:30
" Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят." Пр.6:27
" Не изобличавай присмивателя си да не те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне." Пр.9:8
Аналога на тази притча е " Не хвърляй камък в рядко л...о, за да не те опръска." или " Ако едно л...о не ти мирише - не го бутай." (от народния фолклор:-)
" Страх от Бога (вярата в Бога) е начало на мъдростта." Пр.9:10
" Мъдър син радва баща си." Пр.10:1
" В многото говорене грехът е невъзможен." Пр.10:19
" Дойде ли гордостта, дохожда и срамът." Пр.11:2
" Който пази устата си, упазва душата си." Пр.13:3

" Поуката на мъдрия е извор на живот." Пр.13:14
" Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър." Пр.13:20
Аналог: " Кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си" или " С какъвто се събереш - такъв ставаш."
" Дето няма волове, яслите са чисти." Пр.14:4
" Сиромахът е мразен даже от ближния си." Пр.14:20
" Весело сърце прави засмяно лице." пр.15:13
" По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда." Пр.16:8
" Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда." Пр.17:17
Аналог: " Приятел в нужда се познава."
" Даже и безумният, когато мълчи се счита за мъдър." Пр.17:28
" Богатството притуря много приятели." Пр.19:4
" Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа." Пр.19:14
" Виното е присмивател и спиртното питие - крамолник." Пр.20:1
/Във виното е истината:-) /
" По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена." Пр.21:9
" За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство." Пр.22:1
" Благоразумният предвижда злото и го избягва." Пр.22:3
" Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него дори когато остарее." Пр.22:6
" Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие." Пр.22:8
" Не завръзвай приятелство с ядовит човек. " Пр.22:24
" Не бъди от тия, които дават ръка. От тия, които стават поръчители на дългове." Пр.22:26
" Не яж хляба на онзи, който има лошо око." Пр.23:6
" Да не ти се свиди да наказваш детето." Пр.23:13
" Не бъди между винопийци, между невъздържани месоядци." пр.23:20
" Купувай истината и не я продавай." Пр.23:23

" Не се радвай, когато падне неприятеля ти." Пр.24:17
" Мек език кости троши." Пр.25:15

" Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога." Пр.25:19
" Бич за коня, юзда за осела и тояга за гърба на безумния." Пр.26:3
" Не отговаряй на безумния според безумието му." Пр.26:4
Аналог: " С глупавия не спори." или по-новата версия: " Убий глупака с мълчание."
" Както куче се връща на бълвоча си, така безумният повтаря своята глупост." Пр.26:11
" Който се дразни с чужда разпра е като оня, който хваща куче за ушите." Пр.26:17
Аналог: " Когато две кучета се хапят, не си пъхай главата между тях."
" Който ров копае другиму, сам пада в него." Пр.26;27
Аналог: " Който гроб копае другиму, сам пада в него."
" Наситена душа се отвръща и от медена пита." Пр.27:7
" По-добре близък съсед, отколкото далечен брат." Пр.27:10
Аналог: " Сутрин като станеш, преди да видиш слънцето - виждаш съседа си."
" Нечестивите бягат без да ги гони някой." Пр.28:1
Аналог: " Гузен - негонен бяга."


" По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш." Пр.28:23
/Критикувай смело и си стягай багажа за село/
" Не одумвай слуга пред господаря му." Пр.30;10
" Суета на суетите, всичко е суета." Еклисиаст 1;2
" Няма нищо ново под слънцето." Екл.1:9
" Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат." Екл.5:11
" Гол си се родил, гол ще си отидеш." Екл.5:15

" Всичкият труд на човека е за устата му." Екл.6:7
" По-добре да слушаш изобличения от мъдрия, нежели песен от безумния." Екл.7:5
" За предпочитане е приключване на работата, отколкото нейното започване." Екл.7:8

" Не ставай прекалено праведен." Екл.7:16
Аналог: " Прекален светец и Богу не е драг."
" Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши." Екл.7:20

" Мъдростта на човека - осветлява лицето му." Екл.8:1
Аналог: " Простотията на човека си личи по лицето му."
" Живо куче струва повече от мъртъв лъв." Екл.9:4
" Човек не знае времето си, както рибките мрежата в която ще се уловят." Екл.9:12

" Мъдростта струва повече от силата и въпреки това мъдростта на сиромаха се презира." Екл.9:16
" Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните." Екл.9:17
Аналог: " Ако искаш да те чуят, говори тихо."
" Безумният се поставя на висок чин." Екл.10:6
" Ако змия ухапе преди да бъде омаяна, тогава няма полза от омайвача." Екл.10:11
" Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне." Екл.11:4
" Който сее вятър - жъне бури." Осия 8:7
" Както; си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти." Авдия 1:15
Аналог: " Кой каквото прави-за себе си го прави."
" Пази вратата на устата си от лежащата в обятията ти." Михей 7:5
/Врагът в леглото:-)/
" Окото е светило на тялото." Матей 6:22
Аналог: " Очите са огледало на душата." или " От чисто сърце гледат чисти очи."
" Никой не може да слугува на двама господари." Мат.6:24
" С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери." Мат.7:2
" Не гледай съчицата в окото на брата си." Мат.7:3

" Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си." Мат.7:5
" Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете." Мат.7:6
/Хубавите ябълки ги изяждат свинете./
Аналог: " Разбира ли свиня от кладенчова вода?"
" Прави това, което искаш на теб да правят." Мат.7:12
" Здравите нямат нужда от лекар, а болните." Мат.9:12
" Ученикът не е по-горен от учителя." Мат.10:24
" Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае." Мат.10:26
Аналог: Няма "скрито-покрито"
" Това, което влиза в устата не осквернява човека, а това, което излиза от устата." Мат.15:11
" Слепец слепеца ако води - и двамата ще падната в ямата." Мат.15:14
" Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите." Мат.24:28
/Стадо без мърша не може:-) /
" Който вади нож, от нож умира." Мат.25:25
" Мнозина първи, ще бъдат последни, а последните - първи." Марко10:31
/Последните ще бъдат първи:-) /
" Не само с хляб ще живее човек." Лука 4:4
" Никой пророк не е приет в родината си." Лк.4;24
" Който не е против вас - откъм вас е." Лк.9:50

" Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори." Лк.11:9
Аналог: " Докато бебето не проплаче, майка му няма да му даде да бозае."
" Дето е съкровището ви, там ще бъде и съцето ви." Лк. 12:34
" От всекиго комуто много е дадено, много и ще се изисква." Лк.12:48

" Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен." Лк.16:10
" Един сее - друг жъне." Йоан 4:37
" Пророк няма почет в родината си." Йн4:44
" Истината ще ви направи свободни." Йн8:32
" Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи." Яков1:19

" Не се одумвайте един друг." Як.4:11
" Ако някой знае да прави добро и го не прави - грях нему."Як.4:17
" От каквото е победен някой, на това роб става." 2Петрово2:19

" Ти който учиш другите, учиш ли себе си?" Римляни2:21
" Няма праведен ни един." Рмл.3:10
" Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци." Рмл.12:18
" Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро." Рмл.12:21
" Лошите другари покваряват добрите нрави." 1Коринтяни15:33

" Нека всеки счита другия по-горен от себе си." Филипяни2:3
" Който не работи - да не яде." 2Солунци3:10
Аналог: " Който не работи - не трябва да яде."
" Сребролюбието е корен на всякакви злини." 1 Тимотей6:10
" Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания." Тит3:9
" Човек се съветва един - два пъти." Тит3:9 

Няма коментари:

Публикуване на коментар