вторник, 2 март 2010 г.

Индекс на телесната маса (ИТМ)


В англоезичната литература се среща като Body Mass Index (BMI), известен преди и като индекс на Quetelet. В практиката се използва за класифициране на телесното тегло в следните категории: поднормено, нормално, наднормено, затлъстяване първа, втора и трета степен.

ИТМ се изчислява по формулата:

bmi Индекс на телесната маса (ИТМ)

Много е лесно да изчислите сами Вашия ИТМ с обикновен калкулатор: разделете Вашето тегло (в килограми) на Вашия ръст (в метри). Полученият резултат отново разделете на ръста (в метри).
Пример: при тегло 60 кг и ръст 1,73 м
60 : 1,73 = 34,68; 34,68 : 1,73 = 20,05
ИТМ = 20,05

Сравнете Вашия ИТМ с цифрите по-долу, за да разберете в коя категория попадате:

ИТМ Тегло Риск за здравето
под 18.5 Поднормено тегло Повишен
18.5 – 24.9 Нормално тегло Нисък
25.0 – 29.9 Наднормено тегло Повишен
30.0 – 34.9 Затлъстяване I степен Средно висок
35.0 – 39.9 Затлъстяване II степен Висок
над 40.0 Затлъстяване III степен Много висок

Вижте списъка на всички калкулатори и конвертори, които предлага Здравея.

Няма коментари:

Публикуване на коментар