сряда, 18 март 2015 г.

Санкха Праксалана

Санкха Праксалана – Пълно очистване на храносмилателната система

Системата Йога предлага ефикасни и сравнително достъпни методи за очистване на храносмилателната система. Чрез тях се премахват напълно всички остатъци от храна — от стомаха до ануса — нещо, което не могат да направят нито различните видове промивки, нито Басти. Чрез тези методи погълнатата вода от стомаха посредством поредица от движения преминава през червата и се изхвърля през ануса.
Съществуват няколко техники, най-характерна от които е Санкха Праксалана (или Варисара). Санкха Праксалана. Санкха Праксалана (или Варисара) означава почистване на Рога, тъй като водата преминава през червата (през храносмилателната тръба) трудно и болезнено като през рог.
Санкха Праксалана е идеалният метод за очистване на храносмилателната система — прост, достъпен за всеки, единствен по ефикасност, който пречиства до дъно и премахва напълно утайките (“шлаката”) от храносмилателната тръба.
При този метод погълнатата вода от устата отива в стомаха, после ръководена от прости движения, лесни за изпълнение и достъпни за всички последователи (също и за начинаещи), обикаля червата до изхода. Упражнението продължава, докато водата излезе толкова чиста, колкото е влязла. Санкха Праксалана не представлява никаква трудност, никаква опасност и се препоръчва на всички, при условие че техниката на изпълнение бъде добросъвестно спазена.
С изненада и със съжаление установяваме, че в европейската литература за Йога, макар и вече доста обемиста, не се съдържа нито страница, нито малка следа поне относно това хигиенно упражнение. Това още веднъж доказва, че в Йога има още много неща за разкриване. Описаната в книгата техника на упражнението представлява синтез на различни изучавани методи: на Дхирендра Брахмачари от Делхи, на изследователския йога-институт в Лонавла и на Свами Сати-ананда от училището по Йога в Монгир.
Преди да пристъпите към изпълнение на Санкха Праксалана, трябва да направите следните приготовления: затоплете вода с концентрация на сол малко по-малко, отколкото тази на физиологичния разтвор (една малка изравнена лъжичка сол на 1 л вода). Водата трябва да бъде солена, защото, ако е чиста, тя се резорбира чрез осмоза от лигавицата и се изхвърля по нормален път под формата на урина, а не през ануса. Ако водата ви изглежда много солена, може да я разредите, докато стане приемлива. Най-благоприятен момент за извършване на процедурата е сутрин на празен стомах, а като се има предвид, че цялото очистване е с времетраене над 1 час, най-удобният ден е неделя.
Изпълнение.

Заемате позата Кагасана / 1-1 / и изпийте една чаша солена топла вода.
Веднага след това направете следните упражнения (асани):
Първо движение — Урдхва Хастопг асана
Застанете прави с прибрани крака (или леко разтворени на 20 см), вдигнати горе ръце със сплетени пръсти и с длани, обърнати нагоре. Изправете гърба и дишайте нормално. След това се наведете вляво  и без да спрете в крайното положение, наведете се веднага вдясно. Повторете навеждането 4 пъти вляво и 4 пъти вдясно, което прави общо около 10 секунди. Тези движения отварят пилора и при всяко навеждане встрани част от водата напуска стомаха към дванадесетопръстника и тънкото черво.
Второ движение — Катикарасана
Изходната позиция е почти същата — прави, с леко разтворени крака, ръцете успоредни напред. Свивате дясната ръка в лакътя и завъртвате трупа наляво, “отправяйки” лявата изпъната ръка колкото е възможно по-назад. Гледайте края на пръстите. Не спирайте в крайното ляво положение, а направете движението в обратна посока, надясно. Завъртването на трупа става от кръста, без да се изместват краката. Ще повторите по 4 пъти наляво и надясно, което прави не повече от 10 секунди. Това движение помага за отвеждане на водата в тънкото черво.
Трето движение — Буянгасана (Кобра)
Движението представлява вариант на познатата Кобра и се различава от основната поза само по това, че пръстите на краката и дланите на ръцете опират на пода, докато коремът и долната тазова част са повдигнати. Краката са разтворени на около 30 см (това е много важно!). Когато сте заели положението, завъртете главата, раменете и трупа встрани, докато успеете да видите противоположната пета, т.е. завъртвате се надясно, докато успеете да видите лявата пета, и обратно. Без да спирате движението, се върнете веднага в изходното положение, след което се завъртете на противоположната страна. Повторете по 4 пъти в двете посоки. Общото времетраене е 15 секунди. Описаното движение ускорява навлизането на водата навътре в тънкото черво.
Четвърто движение — Ударакаршасана
Това движение е най-сложното от всички останали, макар че е достъпно за всеки последовател, с изключение на тези, които имат болки в коленете или повреден менискус. Тези лица вместо това движение ще използуват допълнителния вариант, описан в края на разгледаната серия. Изходното положение е позата Шткатасана с тази разлика, че вместо пръстите на ръцете да са вплетени едни в други, дланите се поставят върху коленете. Леко приседнете, завъртете трупа надясно и поставете лявото коляно пред дясното стъпало. Ръцете притискат последователно дясното бедро наляво (с дясната длан) и лявото — надясно (с лявата длан), както е показано на фиг. 62 по такъв начин, че да се свие едната половина на корема и да се притисне дебелото черво. Погледа отправете колкото е възможно по-назад (това е едновременно и гимнастика за очите), като усуквате трупа максимално, без напрежение и натискате добре корема. Докато при предните три упражнения не е от значение как ще започнем движението — вдясно или вляво, тук е препоръчително да се свие отначало дясната страна на корема — с цел да се притисне първо възходящата част на дебелото черво. След като изпълните този елемент от движението, правите обратното — поставяте дясното коляно пред лявото стъпало, като с дланите на ръцете притискате бедрата по такъв начин, че този път да свиете лявата половина на корема (низходящата част на дебелото черво), и се завъртвате наляво и назад. Ще изпълните по 4 пъти в двете посоки, което прави около 15 секунди. Чрез това движение водата, достигнала до края на тънкото черво, се отвежда в дебелото.
Вариант към четвъртото движение
Ако горното упражнение не може да се изпълни поради една или друга причина, същият резултат може да се получи чрез варианта, прилаган в йогийската болница в Лонавла, където хора, не практикували никога Йога, успяват в овладяването на Санкха Прак-салана по този начин. Допълнителното движение е производно на позата Арда Матсиендрасана (Странична извивка). Забелязвате, че лявото стъпало е поставено срещу вътрешната страна на дясното бедро, а не минава от другата страна, както е в подготвителната фаза на Арда Матсиендрасана. Завъртването на трупа е съвсем леко назад, а не в максимално крайно положение както при Страничната извивка. Дясната ръка, която хваща стъпалото и подпира коляното на прегънатия ляв крак, служи като лост, за да усучете гръбнака и да притиснете бедрото срещу долната част на корема (низходящото дебело черво).
И така, нека да повторим: след като сте изпили чаша солена вода, веднага изпълнете посочените по-горе 4 движения — последователно по 4 пъти във всяка посока. После изпийте още една чаша от водата и направете още веднъж серията от четирите движения. Продължете така, като редувате последователно поглъщането на чаша вода с изпълнението на упражненията, докато изпиете общо 6 чаши вода. Тогава идва моментът да отидете в тоалетната. Нормално първото освобождаване става веднага, като от начало излизат твърди изпражнения, след това полутвърди, и накрая — течни, във вид на жълтеникава вода. Ако това не стане веднага или най-късно след 5 минути, направете отново четирите движения, без да вземате вода, и се върнете в тоалетната. Ако и сега случайно не се получи освобождаване, ще трябва да започнете очистване — примерно с помощта на клизмен апарат. Това обаче е изключение — веднъж щом са излезли първите изпражнения и е започнал т. нар. сифон, останалото следва автоматично. Добре е след всяка визита на тоалетната да изплакнете ануса с хладка вода, да го подсушите и намажете с олио или зехтин, така че да предотвратите дразненето от солта. Така тази незначителна неприятност (за някои чувствителни хора) може лесно да се избегне.
След първото освобождаване изпийте отново чаша топла солена вода, извършете четирите движения, после отивайте в тоалетната и пак освободете червата. Следвайте последователността: пиене на вода — упражнения — тоалетна, докато най-сетне водата, която излиза, е чиста като тази, която влиза. Накрая изпийте една чаша чиста вода (без сол), повторете серията от упражнения в бърза последователност и пак отидете до тоалетната. Когато бъдете доволни от резултата — при който водата е достатъчно чиста по ваше мнение, спрете. Ще продължите обаче да посещавате още много пъти тоалетната, което е единственото неудобство на този вид очистване. Броят на изпитите чаши солена вода е индивидуален, но обикновено не е повече от 10 до 14 чаши.
Накрая изпийте 3-4 чаши хладка несолена вода и направете Кунжала (Вамана Дхаути). Това пресича веднага “сифона”, като изпразва и почиства напълно стомаха. В противен случай излизането на вода през ануса продължава дълго време. По традиция йогите винаги след Санкха Праксалана изпълняват Кунжала. След упражнението трябва да си починете и да избягвате опасността от настинка. Понякога може да ви се случат известни неудачи, които да възпрепятствуват успешното очистване. Ако след изпиването на 4 чаши солена вода почувствувате, че съдържанието от стомаха не преминава нормално през храносмилателния канал, при което се усеща претоварване и тежест, стигаща до повдигане, това означава, че тесният отвор на пилора не се отваря достатъчно. Бъдете спокойни. Този недостатък лесно може да се оправи, като повторите 2 или 3 пъти серията от четирите движения, без обаче да поемате вода. Изчезването на чувството за повръщане е показател, че водата от стомаха е започнала да минава в червата. Щам отидете до тоалетната, няма да имате повече проблеми и можете да продължите очистването докрай. Възможно е обаче при някои хора запушване от газовете, образувани от ферментацията, да попречи на започването на “сифона” (течните изпражнения). В такъв случай достатъчно е след четирите движения да се натисне коремът с ръце или да се направи позата Сарваигасана (Свещ). Ако ви се случи най-неблагоприятното състояние — когато водата въобще не е напуснала стомаха, има две решения — да направите веднага Кунжала и да я повърнете (с което се облекчавате), или да не правите нищо, като водата ще се “източи” сама (под формата на урина).
След Санкха Праксалана трябва задължително да се изпълнят следните указания:
Яжте най-рано половин час след упражнението и най-късно един час след завършването му. Изрично е забранено да се оставя храносмилателният канал празен повече от един час! Първото ядене трябва да бъде от бял ориз (а не от пълноценен неолющен ориз, чиято целулоза може да раздразни чревната лигавица), който да е добре сварен, дори преварен — зърната да се топят в устата. Може да се сервира с доматен сос, малко солен, но без черен пипер, или да се гарнира с добре сварени моркови. С това ядене трябва да се погълне най-малко 40 г масло, което може да се стопи върху ориза или да се яде отделно. Оризът може да се замести с пшеничена или овесена (от овесени ядки) каша или пък с тестени произведения (макарони), поръсени с настъргано сирене или
кашкавал. Оризът, който ще ядете, не трябва да се вари с мляко.
През 24-те часа, които следват очистването, е забранено да се поемат прясно или кисело мляко, кисели храни или кисели напитки (това е едно от основанията за забраната на киселото мляко), плодове и сурови зеленчуци.
Хлябът е позволен при второто ядене, което следва упражнението.
Всички твърди и полутвърди сиренета са позволени, но са забранени ферментиращите (като камамбер, рокфорд и др.).
След 24 часа можете да подновите вашия нормален режим на хранене, като избягвате всякакви излишъци.
Поглъщането на солена вода ще пропусне чрез осмоза част от течностите на вашия организъм към храносмилателния канал, което представлява елемент от очистването. Нормално е да почувствувате жажда след упражнението, но не вземайте никаква течност или чиста вода преди вашето първо ядене, тъй като това ще подхрани “сифона” и ще продължите още дълго време посещенията в тоалетната. Обратно, след първото ядене можете да пиете вода или чай, който е по-лек (липов или ментов), минерална вода.
Алкохолът, който не се препоръчва през нормално време, е категорично забранен през тези 24 часа, които следват упражнението.
Не трябва да се учудвате, ако изпражненията се появят 24 или 36 часа след очистването. Те ще са златисто жълтеникави и без мирис, като на бебе.
Санкха Праксалана трябва да се изпълнява най-малко два пъти в годината. Средната честота обаче е 4 пъти в годината (по едно очистване при всяка смяна на сезона). Тези последователи обаче, които искат да вършат работите докрай, могат да се подложат ежемесечно на това очистване. Дхирендра Брахмачари съветва упражнението да се изпълнява всеки 15 дни (два пъти месечно). Лицата, които страдат от констипация, могат да правят Санкха Праксалана всяка седмица, но с поемане на само 6 чаши вода. При този случай целият сеанс се изпълнява за около половин час. Това упражнение укрепва дебелото черво, понеже не води до разтегляне на стените му.
Нека повторим в резюме последователните етапи на Санкха Праксалана:
1. Изпива се една чаша топла солена вода.
2 Изпълнява се пълната серия от четирите движения.
3. Изпива се втора чаша, последвана от упражнения.
4. Продължава се в същата последователност, докато се погълнат 6 чаши вода.
5. Отива се в тоалетната и се чака първото очистване. Ако то не се получи в продължение на 5 минути, прави се един цикъл от серията движения, без да се пие вода. В случай че и това не помогне и трябва още да се чака, прибягва се до един от познатите ни начини за очистване (например с помощта на клизмен апарат), който ще задействува веднага не-ристалтиката на червата и ще предизвика освобождаването им.
6. Продължава се (пиене на вода — упражнения — тоалетна), докато водата, която излиза от ануса, стане чиста.
7. Накрая се изпива една чаша чиста вода (без сол) и се повтаря серията от движения, след което се отива в тоалетната. След като се установи, че резултатът е задоволителен, процедурата се спира.
8. За да се привърши окончателно, с цел да се изхвърли навън цялото съдържание вода в стомаха, трябва да се направи Кунжала, като се изпият 3 чаши хладка несолена вода. Кунжала изчиства черния дроб, жлъчния мехур и далака, като спира “сифона”.
9. Изчаква се най-малко половин час след прочистването, за да се вземе храна, но в никакъв случай не бива да се оставя повече от един час празен храносмилателният канал.
10. Не се пие вода до завършването на първото ядене. То изключва прясно и кисело мляко, извара и ферментирали сиренета, плодове и сурови зеленчуци. Тези храни не трябва да се вземат до 24 часа!
Пренебрегването на тези правила е свързано с риск и увреждане на цялата храносмилателна система.
Терапевтичен ефект
Санкха Праксалана очиства и промива основно целия храносмилателен тракт. По-високото съдържание на сол във водата, отколкото на това в кръвта, възбужда и дразни лигавицата на червата и тяхната перисталтика (ритмичните контракции на червата, чрез които храната се изтласква надолу). Този факт в допълнение с 4-те ефикасни движения води до бързото изхвърляне на съдържимото на червата заедно със солената вода. Няма по-добро и по-ефикасно очистващо средство от Санкха Праксалана по отношение на онзи “нагар” (наслоени утайки, несмлени и неасимилирани хранителни остатъци и др.), който се отлага по стените и гънките на човешките “ауспухни тръби” (червата).
Хора, които всекидневно, най-редовно, понякога и по два пъти на ден изпразват червата си и живеят с илюзията, че не страдат от запек, се изненадват, когато намерят в изпражненията костилка от череша, погълната преди много месеци. Какво да кажем за остатъците, които не излизат и се крият в гънките на червата? Едва когато човек направи за няколко дни въздържане от храна с определена цел и извършва всекидневно прочистване чрез Санкха Праксалана, може да разбере до каква степен неговите черва са замърсени и просто клеясали от пихтиести маси, слуз и втвърдени материи, застояли с месеци, даже с години. Без подобен опит никой не може да разбере колко много нечистотии има в червата си.
Санкха Праксалана оказва не само елиминиращ, но и укрепващ ефект върху органите на храносмилателната система. Това очистване стимулира черния дроб, което се установява по цвета на първите изпражнения, както и допълнителните жлези на храносмилателния канал, предимно панкреаса. Затова страдащите от нетежък диабет, прилагайки това очистване, извличат голяма полза. Голям брой болни от диабет в болницата в Лонавла (Индия) са били излекувани благодарение на Санкха Праксалана — прилагана през ден, в продължение на два месеца, комбинирано с подходящ хранителен режим, Пранаяма и асани.
Според Дхирендра Брахмачари упражнението лекува хронично главоболие, очни, носни, зъбни, сърдечни и коремни болести, както и заболявания на правото черво. Лекуват се също хроничен апендицит, увреждане на червата, хронични възпаления на храносмилателния канал, менструални смущения, “неизправности” в детеродните органи на жените, като по този начин се лекува и безплодие. Дълъг е списъкът на благоприятните ефекти от това упражнение, които дава Брахмачари.
Трябва да се съобразяваме с противопоказанията при прилагането на Санкха Праксалана, които не са много. Лицата, страдащи от язва на стомаха, трябва да се въздържат от упражнението, докато не се излекуват. Същото се отнася и за тези, които имат остри заболявания на храносмилателната тръба: дизентерия, диария, колит (хроническият колит се подобрява, когато се практикува упражнението —извън периодите на криза), остър апендицит, както и опасните заболявания — чревната туберкулоза и рака.
 Венцеслав Евтимов, Йога6

Няма коментари:

Публикуване на коментар